Undervisning på to-terminemner

For å opprette undervisning for to-terminemner er det samme mekanismer som må til som for emner over én termin, man må bare ha tungen rett i munnen.

Generere und.enheter

Verdien J i "Generere und.enheter" i Und.termin-fanen på emne samlebilde innebærer at undervisningsenheter vil bli generert automatisk ved kjøring av rutinen FS408.001 Oppretting av undervisningsenheter.

MERK: Du må huske på å opprette undervisningsenheter for alle terminnumrene som følger etter det første semesteret.
Eksempel: For et to-semesteremne som starter på høsten, må du huske å opprette termin 1 for høstsemesteret og termin 2 for vårsemesteret samtidig, i forkant av oppmelding av studenter til høstsemesteret.

Samme seminarrekke begge semester

 • Opprett undervisningsenheter for begge terminerer samtidig. Husk å legge inn kapasitet (evt lukket N=åpent for alle kvalifiserte)
 • Begge semester skal ha samme påmeldingsperiode (altså før semester 1).
 • Dersom emnet også har undervisningsaktiviteter i semester 2:
  Smak og behag om det er mest hensiktsmessig å opprette disse samtidig med første semester eller vente til riktig år.

Påmelding til undervisning i StudentWeb

På emner der studenten skal følge samme parti både vår og høst, OG det er DIREKTE oppmelding OG heller ikke krav til å velge undervisningsparti, kan man:

 • enten legge opp til at studenten melder seg til undervisning både høst og vår samtidig
 • eller FS-saksbehandler kan kopiere termin 1 til termin 2 ved å kjøre FS-rutinen 456.002 Kopiering av partiplasserte fra Und.enhet til Und.enhet.

Dersom studenten må velge undervisningsparti, må man ha separat påmelding for termin 1 og termin 2. Vi anbefaler allikevel i størst mulig grad å ha klargjort også undervisningsaktivitet for termin 2. Minner om at man uansett bør ha gjort ferdig undervisningsenheten med riktige datoer for termin 2.

Ulike seminarrekker de to semestrene

Alternativ 1

 • Opprett undervisningsenheter og undervisningsaktiviteter for begge terminerer samtidig. Husk å legge inn kapasitet.
 • Begge semester skal ha samme påmeldingsperiode (altså før første semester).
 • Studenten melder seg til undervisning i begge semestre samtidig (altså før første semester). NB: kun mulig dersom direkte oppmelding OG fellesundervisning

Alternativ 2

 • Opprett undervisningsenheter og undervisningsaktiviteter for begge terminerer samtidig. Husk å legge inn kapasitet.
 • Termin 1 har en påmeldingsperiode før første semester, og termin 2 har påmeldingsperiode i forkant av annet semester.
 • Studenten melder seg til undervisning i termin 1 før første semester, og til termin 2 før andre semester.

Alternativ 3

 • Opprett undervisningsenhet og undervisningsaktivitet bare for første semester.
 • Opprett undervisningsenhet og undervisningsaktivitet for andre semester et halvt år senere.
 • Studenten melder seg til undervisning i første semester først, og venter til andre semester med å melde seg til undervisning i det andre semesteret.

Studenter i første og andre termin skal følge undervisning samme semester (samkjøring av aktivitet)

Hvis to ulike terminer skal dele undervisningspartier, altså at studenter som starter på høsten skal gå sammen med studenter som startet på våren, må man sette opp samkjøring av undervisningspartier i FS.

Informasjon om tid og sted for undervisning på semestersidene

Velg navn på undervisningsaktivitetene i FS som gjør det lett å forstå hvilken undervisning som gjelder 1. termin og hvilken som gjelder 2. termin dersom emnet har undervisning både for 1. og 2. termin samme semester.

Flerterminemner og Canvas

Fellesrom

Siden hensikten med å ha flerterminemner er å ha en faglig sammenheng over mer enn en termin, vil du kun få ett felles rom i canvas for alle terminene. På den måten slipper du å ha ulike rom for de ulike semestrene. Sørg for at alle terminene er opprettet, og sett 'Eksport LMS = J' i undervisningsenhetene for de ulike terminene.

Aktivitetsrom

En undervisningsaktivitet som har partinummer kan bli et rom eller seksjon i Canvas, sett 'Eksport LMS = J' og bruk passende rommal for å overføre til Canvas.

 • Dersom undervisningsaktiviteten skal fortsette i Canvas neste termin må du sørge for at aktivitetskoden til begge terminer er like.
  Eksempel: seminargruppe 1, termin 1 har lik aktivitetskode med termin 2.

 • Dersom et undervisningsparti ikke skal fortsette neste semester i Canvas, og man heller skal ha nye inndelinger av undervisningspartier, må du bruke ulike aktivitetskoder i termin 1 og termin 2.
Publisert 31. mai 2016 12:09 - Sist endret 10. mars 2020 21:57