Student samlebilde – kodene nedrykk og venter

Kodene NEDRYKK og VENTER på Student samlebilde, beskriver og håndterer forsinkelser i studiet for studenter på studieprogrammene medisin og odontologi.

VENTER
Ny fraværsårsakskode underbildet Perm: VENTER 'Venter på kull med ledig plass'.
Brukes for studenter som ufrivillig må vente et semester eller flere på plass på kull grunnet for høyt studentantall etter endt permisjon.
Kombineres med studentstatuskoden PERMISJON.

NEDRYKK
Ny kode i feltet Begrensning/betinget: NEDRYKK 'Rykket ned uten plass i nytt kull ennå’.
Brukes om studenter som rykker ned et kull grunnet høyt fravær, manglende obligatoriske aktiviteter eller som trekker seg i starten av semesteret.
NEDRYKK må blankes ut når studenten har fått plass på et kull igjen.
Kombineres med studentstatuskode AKTIV. 

I tillegg bruker medisin og odontologi permisjon på vanlig måte når situasjonen tilsier det.

Studenter på forskerlinjen skal ikke registreres med permisjon fra medisinstudiet.

Historikk: Kodene venter og nedrykk ble innført 13.5.2011.

Publisert 16. mai 2011 09:55 - Sist endret 9. okt. 2015 17:57