SØKNAD eller DIREKTE melding til emnet?

Påmeldingstypene SØKNAD og DIREKTE dreier seg om hvordan studentene søker plass på undervisningen i Studentweb.

Fakultet eller instituttet bestemmer hva slags påmeldingstype emnene skal ha før perioden for å søke plass på undervisningen starter, altså før 1. juni og før 1. desember.

Det finnes to ulike måter å håndtere søknad om plass på undervisning når studenten selv skal søke om plass gjennom StudentWeb: Påmeldingtypene SØKNAD og DIREKTE

Registerer påmeldingstypen i Emne samlebilde, under knappen 'Hele', i feltene Påmelding og Etteranmelding.

Emne samlebilde finner du slik: FS-modul Studieelemneter > Bilder > Emne samlebilde.


Feltene Påmelding og Etteranmelding på Emne samlebilde er knyttet til feltene Påmeldingsperioder og Ettermeldingsperiode på Undervisningsenhet samlebilde. Til høyre for periodene vises hvilken påmeldingstype og etteranmeldingstype emnet har. Skal du endre, gjør du det på Emne samlebilde.

Dersom påmeldingstype og/eller etteranmeldingstype har verdi MANUELL, vil tilhørende meldingsperiode vises med grå tekst.
 

Skal jeg bruke SØKNAD eller DIREKTE?

Finn den best egnede påmeldingstypen til hvert emne, slik at påmeldingen til undervisningen foregår på enklest og mest mulig hensiktsmessig måte. På noen fakulterer velger man samme påmeldingstype for alle emner for at informasjonen til studentene og arbeidsflyten skal være mest mulig enhetlig.

SØKNAD

DIREKTE

Når studentene i Studentweb søker plass på undervisning i et emne med påmeldingstype SØKNAD, må de vente på svar på om de har fått plass på undervisningen. Studieadministrasjonen må gjennomføre undervisningsopptaket, og søkerne kan rangeres.

Når studentene  i Studentweb søker plass på undervisning i et emne med påmeldingstype DIREKTE, behandler FS søknaden maskinelt. Studenten får svar med én gang om søknaden er innvilget, om emnet er fullt eller om studenten ev. mangler forkunnskaper.

Fordeler med SØKNAD

 1. På emner der det ikke er, eller kanskje ikke blir, plass til alle interesserte, kan man rangere søkerene.
 2. Instituttet vil nok føle noe større kontroll, i og med at man får sett gjennom opptaket før studenten får svar.
 3. Instituttet har noe større margin for å rette feilregistreringer i FS, fordi studenten ikke får svar umiddelbart.

Fordeler med DIREKTE

 1. Studentene får svaret på søknaden med én gang.
 2. Når studentene får vite med én gang om de har fått plass, søker de kanskje ikke på en rekke andre emner i for å være sikker på å få en plass.
 3. Instituttet får vite med én gang hvor mange som har fått plass på emnet.
 4. Når forarbeidet er gjort, går opptaket av seg selv.

Ulemper med SØKNAD

 1. Det kan ta lang tid før søkeren får svar.
 2. Ressurskrevende for studieadministrasjonen.

Forutsetninger for DIREKTE

 1. Det er god nok kapasitet på undervisningen for alle kvalifiserte programstudenter - både gamle og nye - som må eller kan ta emnet - og som søker innen fristene.
 2. Kapasitet må være riktig registrert på undervisningsaktivitet/undervisningsenhet. Merk vedr. kapasitet på undervisningsaktivitetet samlebilde: Dersom det finnes undervisningspartier som kan velges av student, så er det tallet for kapasitet totalt på dette partiet som Studentweb teller antall ledige plasser fra når emnet har DIREKTE, ikke fra et eventuelt tall for 'Tilbud skal gis' på opptaksgruppe under undervisningsenhet samlebilde.
 3. Undervisningsaktiviteten er registrert riktig i FS.

I perioden når enkeltemnestudenter får melde seg til emner i Studentweb, brukes DIREKTE.

MANUELL

I tillegg til SØKNAD og DIREKTE, kan man benytte påmeldingstypen MANUELL dersom Studentweb ikke kan brukes til å søke om plass på undervisningen. Arbeidet må gjøres manuelt. Studenten får denne tilbakemeldingen i Studentweb: "Emnet har manuell påmelding. Se emnebeskrivelsen for mer informasjon.".

Publisert 19. mai 2011 16:21 - Sist endret 18. des. 2017 10:19