Begrunnelse for og klage på karakter - vurderingskombinasjon

Studenten logger inn i Studentweb og kan be om begrunnelse og/eller klage på karakter. Aktiver i vurderingskombinasjon samlebilde i FS før 26. februar 2020.

Normalt: Begrunnelse = J og Klage = J

Sett Begrunnelse via Studentweb = J og Klage via Studentweb = J.

 

Hvilket nivå skal J-en stå på?

 • Har vurderingskombinasjonen kun helhet? Sett J-en på dette nivået.
  Vurderingskombinasjonen må også ha data i feltet Vurdkombtype.
 • Har vurderingskombinasjonen eksamensdeler? Sett J-en på delene der studenten skal kunne be om begrunnelse for eller klage på karakteren.
  Vurderingskombinasjonen må også ha data i feltet Vurdkombtype.
 • Har vurderingskombinasjonen obligatorisk aktivitet? Sett N eller ikke fyll ut feltene på disse oblig-ene. Studenter skal ikke be om begrunnelse eller klage på godkjent/ikke godkjent.

Frister

 • Begrunnelse for karakter: 7 dager etter kunngjøringsdato.
 • Klage på karakter: 21 dager etter kunngjøringsdato.

Beregning av kunngjøringsdato

 • Hvis Kunngjøringdato er oppgitt på vurderingenheten brukes den hvis den er senere enn DATO_OPPRETTET i vurderingsprotokollen.
 • Hvis Kunngjøringsdato er tidligere enn DATO_OPPRETTET i protokollen, brukes DATO_OPPRETTET.
 • Hvis Kunngjøringsdato IKKE er oppgitt på vurderingenheten brukes DATO_OPPRETTET i protokollen. 

Utvidelse av klagefrister

 • Hvis studenten ber om begrunnelse, blir fristen for å klage på karakter utvidet. Ny frist beregnes da til 21 dager etter at begrunnelsen er ferdigbehandlet.
 • Studenten kan fremdeles klage på karakter mens begrunnelse behandles. Det beregnes ingen frist i dette tidsrommet. Ny beregning av frist kommer når begrunnelse er ferdigbehandlet.

Individuelle frister

 • På vurderingsmeldingen i rammen Frister/Tidspunkt kan det angis datoer som er individuelle for den enkelte kandidat, og som gjør at klagefrister beregnes spesielt for denne.
 • Individuelle beregninger blir overstyrt av angitt klagefrist på vurderingsenheten.

E-post om ny sak?

 • Brukes Inspera som sensursystem, sender Inspera ut varsel til sensor når en kandidat ber om begrunnelse i Studentweb, og når en ny kandidat er overført til klagekommisjonen i Inspera (så lenge sensor ikke har skrudd av varselet i sine varslingsinnstillinger i Inspera).
 • For at du som saksbehandler også kan holde oversikt over innkommende klager og begrunnelsesforespørsler, anbefaler Seksjon for digitale tjenester at du også angir at du vil ha e-postvarsel fra FS ved nye saker. Mottaker får da en e-post fra noreply@admin.uio.no med emnet: "Ønske om begrunnelse for eksamenskarakter" og teksten "For følgende eksamensresultater har en eller flere studenter bedt om begrunnelse: [emnekode og antall nye saker]".
  • vurderingskombinasjonen eller vurderingsenheten sensuren gjelder for kan du under fanen Begrunnelse/klage skrive inn e-postadressen til ønsket mottaker, eksempelvis en e-postliste.
  • Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, parallell.
  • E-postadressen til de(n) som skal få varsel kan også legges på Sted samlebilde. I slike tilfeller må FS-koordinator kontakte fshjelp for å få lagt inn adressen. Merk at da går e-posten om alle nye saker i alle emner som ligger under denne stedkoden. Vurder om dere ønsker det. 
   Informasjonen vises i grått (etter et døgnskift) på vurderingskombinasjon og vurderingsenhet dersom den er hentet fra Sted samlebilde. Arkfanen Begrunnelse/klage har grønn skrift dersom den arver data fra overliggende nivå.
  • Bildet kan inneholde: tekst, font, blå, linje, gul.
  • Seksjon for digitale tjenester anbefaler foreløpig ikke løsningen der intern sensor eller ekstern sensor skal få e-post.

Unntak: Ikke begrunnelse i Studentweb

Sett Begrunnelse via Studentweb = N.

 • Dersom studenten ikke kan be om begrunnelse i Studentweb, sørg for at det fremgår på nettsiden om Begrunnelse og klage.
 • For praktisk/muntlige eksamener skal studenten få begrunnelse umiddelbart etter avlagt eksamen. Det er da normalt ikke mulig å be om begrunnelse for denne type eksamener, verken via Studentweb eller andre kanaler.
 • Praktisk/muntlige eksamener er heller ikke mulig å etterprøve, og da er det ikke adgang til å klage på sensurvedtak for denne type eksamener.
 • Blanke felter tolkes som N.

Digitalt system for begrunnelse og klage

På vurderingskombinasjon samlebilde og vurderingsenhet samlebilde, er det felter for Digitalt klagesystem og Digitalt begrunnelsessystem. Fra 9. september 2020 er de i bruk. Feltene angir hvorvidt begrunnelse- og klagesaker skal overføres fra FS til Inspera via integrasjon.

For at integrasjonen skal sende sakene fra FS til INSPERA, må begrunnelsessystem og klagesystem være registrert i FS på vurderingsenhet samlebilde og på vurderingskombinasjon samlebilde for automatikk i senere semestre.

Bildet kan inneholde: blå, tekst, hvit, skrift, linje.
Vurderingskombinasjon samlebilde
Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje.
Vurderingsenhet samlebilde

Se mer i FS nyhetsbrev 4 i 2020: Begrunnelses- og klagesystem (kommer 7. september)

Feltet -klage

Dersom det er INSPERA i klage-system så skal klagesak overføres til Inspera.
Hvis feltet -klage er tomt, skal informasjon om klagesaker IKKE overføres fra FS til Inspera (eller noe annet digitalt system). Et eksempel er emner som ikke sensurer i Inspera.

Feltet -begrunnelse

Dersom det er INSPERA i begrunnelses-system så skal forespørsel om begrunnelse overføres til INSPERA.
Hvis feltet er tomt, skal informasjon om forespørsel om begrunnelser IKKE overføres fra FS Inspera (eller noe annet digitalt system). Et eksempel kan være emner som gir begrunnelse muntlig.

Sendte begrunnelser i Inspera vil tilbakeføres til FS uavhengig av om feltet er fylt ut eller ikke. På eksamener hvor alle kandidatene får begrunnelse via Inspera (uten å be om det), vil det altså opprettes en begrunnelsessak i FS når begrunnelsen sendes, selv om feltet skulle være tomt.

 

Publisert 3. jan. 2020 14:02 - Sist endret 4. sep. 2020 15:16