Eksamensvakter

Stedtilhørighet for eksamensvakt
Her må eksamensvakten være tilknyttet fakultet/institutt.
sted vakt

FS.503.004 Eksamensvakter ved sted
Gir oversikt over registrerte eksamensvakter ved sted.
503004

FS.502.002 Generering av eksamensvaktplan
Med denne rutinen kan man legge en total eksamensvaktplan for ekamensmåned.
502002

FS.502.001 Eksamensvaktfordeling
Rutine for å fordele eksamensvaktene på eksamner.

Vaktplan med eksamensvakt (Forberede eksamen>Bilder>Eksamensbemanning):
Her kan resultatet av ev. rutinekjøring beskues og man kan gjøre manuelle endringer.
vaktplan

FS.503.001 Vaktplan for eksamensvakt
Gir oversikt over eksamensvaktens vaktplan for gitt periode.
501003

FS.503.003 Eksamensvaktplan – ukeliste
Som over, men her med timeplan for en uke av gangen.

FS.504.001 Brev til eksamensvakt  og FS.504.002 Brev til eksamensvakt – Rik tekst
Brukes for å skrive ut brev til vaktene med informasjon om når de har vakt.

FS.503.002 Vaktplan for rom
Oversikt over rommenes eksamensvakter for dag/periode.
503002

FS.502.003 Sette timer arbeidet på grunnlag av tid for vaktplan
Rutine som beregner hvor mange timer eksamensvaktene har arbeidet. Blir grunnlag for lønningsliste.

FS504.010 Lønningsliste
Dersom timer er beregnet via rutinen over, kan lønn beregnes via denne rapporten.