Oppretting av vurderingsenheter

Forholdet mellom vurderingskombinasjoner og vurderingsenheter

Kombinasjonene er grunnlagsdata som man kan opprette enheter utifra. Det må finnes enhet for hver eksamen (vurdering).

kombinasjoner og enheter

Automatisk oppretting av enheter

Enheter som er lagt inn under fanen Vurd.tid i Vurderingskombinasjon samlebilde blir opprettet når man kjører rutinen for oppretting av enheter (se under). Det enkleste er å bruke knappen "generer" fremfor å legge til hver enkelt rad selv. Husk at det må genereres også for KONT/UTS dersom disse også skal opprettes automatisk.
(Eksempelet under vil legge til rette for oppretting av ordinær eksamen hver vår, med tilhørende oblig)


Nye enheter opprettes med rutinen: FS508.001 på bakgrunn av data registrert i emne samlebilde, kartotekkortet vurderingstid.

  

Manuell oppretting av enheter

Gjøres i emne samlebilde, fanen vurd.enhet eller i vurderingsenhet samlebilde.

  • Legg til ny rad (control-N)
  • Fyll ut gule felter Kominasjonskode, tid, reell tid og status
  • Tid og reell tid skal være like (unntak: emne over flere terminer med vurdering i hver termin)
  • Tidkoden skal ha suffiks dersom det ikke er ordinær eksamen (HØST-K = KONT, HØST-U = UTS, osv.)
  • Fyll inn oppmeldingsperiode
  • Husk at det må opprettes en rad pr aktuell kombinasjon (altså for alle deleksamener/deldager og ev. obliger)

vurdenhet

Publisert 29. sep. 2015 14:32 - Sist endret 9. okt. 2015 17:58