Nettpublisering av eksamensinformasjon

Hvert semester publiseres tid og sted for eksamen på emnets semesterside på nett. Dataene hentes fra ulike felter i Vurderingsenhet samlebilde. Merk:

  • Det må være 'J' i feltet Publisér for at data fra vurderingsenheten skal vises på nettsidene.
  • Obliger publiseres også. Ønsker man ikke å vise disse må det settes 'N' i feltet publiser for obligens vurderingsenhet.
  • Etter endring av informasjon i FS tar det inntil 15 minutter før det gjenspeiles på nettsidene.
  • Det er kun data for ordinære eksamener som vises på nettsidene.

Eksempel på nettside med tid og sted for eksamen:

Trekkfrist

Trekkfristen hentes fra vurderingsenheten til helheten/ordningen. Trekkfristen gjelder hele emnet, det kan ikke være ulike frister på de underliggende delene.

Eksamensordning

Overskriftene med eksamensformene kommer fra navnet på vurderingskombinasjonene:

Eksamensdel - eksempel på oppgave

Dataene her hentes fra vurderingsenheten for oppgaven. For eksempelet over er følgende felter fylt ut:

Eksamensdel - eksempel på skriftlig eksamen

Dataene her hentes fra vurderingsenheten for skriftlig eksamen. For eksemplet over er følgende felter fylt ut:

Eventuelle kommentarer registrert i feltet Kommentar Studentweb vises også på nettsiden.
    Publisert 29. sep. 2015 14:20 - Sist endret 4. aug. 2017 09:09