Oppmeldingsfrister

  • Oppmeld. start: når det er mulig å starte melding til vurdering via Studentweb
  • Oppmeld. frist: siste frist for melding til vurdering via Studentweb
  • Trekkfrist: siste frist for å trekke seg fra vurdering via Studentweb
  • Sensurfrist: frist for at sensuren skal foreligge, vanligvis 3 uker etter eksamen
  • Kunngjøring: dato som sensuren kunngjøres
  • Klagefrist: 3 uker etter kunngjøring
  • Uttak: dato som hjemmeeksamen (ev. mappe) utleveres
  • Frist innlevering: frist for levering av hjemmeeksamen, oppgave eller mappe
  • Frist oppd. tittel: frist for å registrere tittel på oppgave
  • Sensur registrert: registreres i sensurregistreringsbildet når man har registrert sensur

Trekkfrist, sensurfrist, kunngjøring og klagefrist anbefales det å registreres med rutinen: 508.004 oppdatering av frister.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, linje, skrift, skjermbilde.


Verdt å merke seg

Trekkfrist: Hvis det ikke er satt trekkfrist kan studentene trekke seg fra emnet såfremt de ikke er kandidatnummerert. Hvis en student er kandidatnummerert må det finnes en trekkfrist frem i tid for at det skal være mulig å trekke seg.

Hvis det er satt ulike trekkfrister på helheten og eventuelle eksamensdeler er det trekkfristen på helheten som gjelder. Hvis det bare finnes trekkfrister på eksamensdelene er det den siste datoen som blir den gjeldende trekkfristen.

Oppmeld.start: Ingen dato i dette feltet i et semester frem i tid vil gjøre det mulig å melde seg til eksamen frem i tid, også utenom aktiv periode for semesterregistrering;

- Studenter meldt til eksamen inneværende semester vil kunne flytte eksamensmeldingen frem i tid, såfremt trekkfristen inneværende semester ikke har gått ut.
- For emner som ikke krever undervisningopptak eller har obligatorisk aktivitet vil også studenter som ikke har vært meldt til emnet tidligere kunne melde seg til eksamen.

Hvis man setter dato for oppmeld.start frem i tid på vurderingsenheten frem i tid vil det ikke være mulig å flytte meldingen frem i tid. Da må studenter som ikke ønsker å ta eksamen heller trekke seg og så melde seg opp på nytt ved neste påmeldingsperiode. Og det vil heller ikke være mulig å opprette helt nye eksamensmeldinger på et semester frem i tid.

Kunngjøringsdato: Datoen her har kun virkning mot Studentweb. Det er ikke mulig å styre fremvisning av resultater på karakterutskrift ved hjelp av kunngjøringsdato. Et resultat vil fremkomme på en karakterutskrift når resultatet foreligger i protokoll, uavhengig av kunngjøringsdato.

Publisert 29. sep. 2015 14:29 - Sist endret 25. nov. 2020 15:12