Oversikt over digital eksamen

Du kan bruke FS-rapport 508.002 Vurderingsenhet til å ta ut en oversikt over digitale eksamener.

FS508.002 Vurderingsenhet:

  1. Velg utplukk dato / termin (velger du dato får du ikke med eksamener uten eksamensdato)
  2. Fyll inn sted og dato.
  3. Velg "Vurd.status: ALLE"
  4. Hak av "Ta med eksamensrom og klokkeslett

Illustrasjon: FS508.001 Vurderingsenhet

Filtrer rapporten 

For å få filtrert ut vurderingsenheter som har "INSPERA" registrert ved "Digitalt eksamenssystem" i vurderingsenhet samlebilde, filtrer rapport:

  • Høyreklikk i rapporten og trykk på "Filtrer.."
  • Lim inn filteret: datasystemkode = 'INSPERA'

Illustrasjon: Filtrer datasystemkode = 'INSPERA'

Lagre data i fil

Lagre dataene i fil ved å trykke knappen for Datafil (diskettikonet) / hurtigtast Ctrl + S.

 

Publisert 5. nov. 2018 13:38 - Sist endret 12. nov. 2018 15:20