Automatisk overføring av resultat til protokoll

Dersom man ønsker det kan man legge til rette for automatisk overføring av resultater til protokoll. 

Ved å sette J i feltet "Resultatimport til protokoll" på en eller flere vurderingsdeler i Vurderingskombinasjon samlebilde, vil resultater med KO som behandlingsstatus gå over til protokoll ved hjelp av en automatisk rutine som overfører resultater hvert 15. minutt. 

Man kan sette J i en enkelt vurderingsdel, flere vurderingsdeler og på helheten i kombinasjonen. 

Vurderingskombinasjon samlebilde

I eksempelet under er det satt inn J i feltet "Resultatimport til protokoll" på vurderingsdelen S - Skriftlig eksamen. 

Andre vurderingsdeler i kombinasjonen med N i feltet blir ikke påvirket av denne funksjonen. Dette betyr at dersom du har satt J i feltet på "Resultatimport til protokoll" på vurderingsdelen S - Skriftlig eksamen, vil ikke dette påvirke tilhørende vurderingsmeldinger på andre vurderingsdeler som f.eks OBLIG.

 

Beregning av samlet karakter

Beregning av samlet karakter må gjøres ved hjelp av rutine. 

Dersom du har satt J i feltet "Resultatimport til protokoll" på helheten på vurderingskombinasjonen (f.eks på OS) vil samlet karakter gå automatisk til protokoll. Dersom du har N i feltet på helheten må du kjøre rutinen FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til protokoll. 

 

Kunngjøringsdato i vurderingsenhet

Dersom man har satt J i feltet "Resultatimport til protokoll" og registrert kunngjøringsdato i vurderingsenheten, vil resultatene overføres til protokoll ved hjelp av rutinen, men resultatet vil først bli synlig for studenten i Studentweb etter kunngjøringsdatoen. 

 

Saksbehandler i vurderingsprotokoll

Resultater som har blitt automatisk overført til protokoll får saksbehandler MAØ (Marte Øvstetun, Seksjon for digitale tjenester/Avdeling for studieadministrasjon) i vurderingsprotokollen. 

 

Publisert 28. feb. 2019 13:56 - Sist endret 28. feb. 2019 13:56