Endring i vurderingsprotokollen

 • Gå til student vurdering samlebilde - protokoll
 • Klikk i den aktuelle vurderingsdelen - eller helheten hvor endringen skal registreres (vær obs på at delene vises i blått, mens helheten i sort)
 • Hak av i detaljer for å få tilgang til de aktuelle feltene

Retting pga endring i oppgavetittelen

 • Endre oppgavetittel/oppgavetittel engelsk, endringsstatus settes til TITTEL

Retting pga klage

 • Endre karakter og/eller resultatstatus, endringsstatus settes til KLAGE
 • Dersom du skal registrere endelig klagesensur etter vesentlig karakteravvik skriv følgende i merknadsfeltet: "Endelig klagesensur etter ny vurdering ved vesentlig karakteravvik"

Retting pga feilregistrering

 • Endre karakter og/eller resultatstatus, endringsstatus settes til FEILREG

Retting pga feilaktig protokollføring av ikke-avlagt eksamen

 • Hele forekomsten bør slettes dersom den ikke allerede er overført til lånekassen
 • Dersom forekomsten er sendt til lånekassen (Feilmeld: Brudd på integritetsregel SEP_LK_EKSRESTRANS)
 • Blank ut ev. karakter og sett X som resultatstatus, endringsstatus settes til FEILREG

Retting pga ny informasjon kommer frem etter at meldingen er protokollført

 • Gjelder f.eks. sent levert legeattest
 • Legg inn nye data og endringsstatus settes til NYINFO

Retting pga vedtak i klagenemnda om annullert eksamen

 • Endre resultatstatus til U, endringsstatus settes til NYINFO

I spesielle tilfeller der saksbehandler må overstyre hvilken eksamen som er gyldig

 • Dette gjelder når FS ikke vet hvilken eksamen som har best karakter, og kan oppstå dersom karakterene er på eksamensdeler eller dersom karakterreglene er forskjellige
 • For den eksamenen som ikke skal telle: Overstyr gyldig til N settes til J, endringsstatus settes til GJENTAK

 Dersom studenten klager på formelle feil ved første eksamen og får gå opp til ny eksamen

 • Ny eksamen opprettes, f.eks med eksamensstatuskode EKSTRA

 • Gammel eksamen endres: Blank ut ev. karakter og sett X som resultatstatus og endringsstatus settes til KLAGE 

 

Publisert 29. sep. 2015 09:56 - Sist endret 10. jan. 2019 14:16