Registrering av obligatoriske aktiviteter

Generelt

 • Bildet Godkjenning av obligatorisk aktivitet finner du i modulen Vurdering > Bilder >.
 • Søk opp emnet og semesteret du skal registrere obligatorisk aktivitet for.
 • Du finner studentene som er meldt til vurdering i emnet listet i alfabetisk rekkefølge. Dersom emnet har flere undervisningspartier, vil du kunne velge å liste studentene pr undervisningspart.
 • Hvor lenge en obligatorisk aktivitet er gyldig er satt i feltet 'Antall terminer gyldig' i bildet Vurderingskombinasjon.

Har emnet du skal registrere én eller flere obligatoriske aktiviteter?

Hvis emnet du skal registrere godkjente obligatoriske aktiviteter på, har flere obligatoriske aktiviteter må du være oppmerksom på hvor i bildet du står når du registrerer aktivitetene. Hvis emnet bare har én obligatorisk aktivitet, kan du registrere rett på "Alle obligatoriske aktiviteter for".

Har emnet flere oblig'er er sannsynligheten stor for at du må registrere én oblig av gangen

 • Sett rullegardinen til å vise den aktiviteten du ønsker å jobbe med. Den blå teksten viser til enhver tid hvor du holder på å registrere, for eksempel Godkjenning for obligatorisk aktivitet OBL2.
 • Du kan også navigere for å registrere på enkeltvise aktiviteter ved å bruke vurderingskombinasjonstreet til høyre i bildet. Dobbeltrykk i så fall på den aktiviteten du ønsker å jobbe med, og les den blå teksten over hvor du holder på å registrere.

Vet du at alle studentene har fått godkjent alle oblig'er eller at det bare én oblig på emnet?

 • Sett rullegardinen til 'ALLE - Alle obligatoriske aktiviteter for emnet'. Den blå teksten i den grå delen av bildet viser da at du jobber med Godkjenning av alle obligatoriske aktiviteter for emnet.

Registrere obligatorisk aktivitet

Student som har fått godkjent aktivitet inneværende semester

 • Klikk i kolonnen "godkjennes nå" på den enkelte student.
 • Klikk KUN for de studenter som faktisk har fått godkjent aktivitet inneværende semester (studenter med tidligere godkjente aktiviteter og fritak registreres annerledes)
 • Tast enter når du har registrert en student eller flere for å lagre (ikke vent for lenge lenge med å lagre, du kan risikere at bildet oppdateres i mellomtiden slik at du mister den jobben du har gjort...)

Student med godkjent obligatorisk aktivitet fra tidligere semester

 • Studenter med godkjent aktivitet fra tidligere semestre som fremdeles er gyldig ligger ferdig registrert i bildet.
 • Semesteret oblig'en ble godkjent står ytterst til høyre.
 • Du skal ikke registreres resultat for dem som har tatt oblig fra før, og ikke tar den på nytt.
 • Studenter som tar og får godkjent oblig'en på nytt, registreres med ny godkjenning.

Dersom semesteret er innenfor antallet gyldige terminer som er registrert i feltet 'Antall terminer gyldig' i bildet Vurderingskombinasjon, vil studenten slippe å ta oblig'en på nytt. Da står det en hake i feltet OK, samt hvilket semester studenten fikk aktiviteten godkjent.

Skal student ha fritak for obligatorisk aktivitet?

 • Klikk på feltet i kolonnen "Fritak" for den studenten det gjelder
 • Legg inn begrunnelse for fritaket i meldingsvinduet som kommer opp
 • Legg inn hvilken termin fritaket gjelder fra i meldingsvinduet som kommer opp

Når en studenten har fritak for den obligatoriske aktiviteten ser man det ved at det er en hake i feltet Fritak, hake i feltet OK og at det står Fritak på studenten. Fritaket varer fra terminen man har registrert at fritaket gjelder fra til det antallet terminer den obligatoriske aktiviteten er gyldig. Antallet terminer gyldig for den obligatoriske aktiviteten er satt i feltet 'Antall terminer gyldig' i bildet Vurderingskombinasjon.

Når man trykker på registrer genererer fritaket automatisk en godkjenningssak i Godkjenningssak samlebilde. Selve forekomsten vil legge seg i bildet: Godkjenningssak samlebilde og arkfanen Fritak vurdkomb (Godkjenningssak/Bilder). Forekomsten genereres som oftest gjennom opprettelse av fritak i bildet Vurderingsenhet/Godkjent obligatorisk aktivitet, men en registrering i bildet godkjenningssak samlebilde vil også gå motsatt vei. Det vil da opprettes en forekomst med fritak for aktuell obligatorisk aktivitet i bildet Vurderingsenhet/Godkjent obligatorisk aktivitet.

  Mangler det en student i bildet?

  Studenter som har fått godkjent aktivitet, men for eksempel har trukket seg fra eksamen før du begynte registreringen, skal legges til ved å trykke på knappen "Legg til student" oppe til høyre i bildet. Du kan søke fram på navn eller fødselsnummer. Dersom du bruker navn må du være sikker på at du legger til riktig person.

  Etter registreringen

  Registrering fullført

  Når du har fullført registreringen trykker du på knappen 'Registrering fullført'. Da ser vi dato for sluttbehandlingen og saksbehandler-initialer slik at andre kan se at registreringen er ferdig og klar å overføres til protokoll.

  Overføring til protokoll

  Etter at man er ferdig med å registrere, skal resultatene overføres til protokoll. Her kan man bruke snarveien til overføring av vurderingsmelding til protokoll og overføre for den aktuelle vurderingskombinasjonen. Dette gjøres gjerne av bestemte personer på fakultet/institutt.

  Etter at du har overført godkjente resultater til protokollen vil delmeldingene til studentene med gyldig oblig eller fritak fra tidligere semester bli liggende igjen uten resultat. Delmeldingene blir slettet ved overføring av resultat for helheten til protokoll. Studenter med gyldig fritak eller oblig skal uansett ikke bli slettet av rutinen for å slette vurderingsmeldinger uten godkjent oblig.

  Slette vurderingsmeldinger uten godkjent oblig

  Når alle oblig-resultater er registrert og ført i protokoll, så sletter man vurderingsmeldingene til de studentene som ikke skal få gå opp til eksamen pga manglende obligatoriske krav. Slettingen utføres av en egen rutine: Slette vuderingsmelding for ikke godkjent oblig.

  Publisert 25. sep. 2015 11:36 - Sist endret 29. okt. 2015 09:55