Fordele kandidater på rom og tid

Fordele kandidater på rom, FS536.003

 • rutinen kjøres kun på sted (normalt fakultet og av eksamenskontoret)
 • rutinen fordeler kandidater på rom for én dato eller ett datointervall

For at rutinen skal virke må:

Du kan tildele studenter rom manuelt i Vurderingsenhet>Eks.avvikling ved å legge inn ny rad i underbildet.

Fordele kandidater på tid (typisk muntlig eksamen)

Har du behov for å registrere individuelle tidspunkter (klokkeslett) for kandidatene, feks ved en muntlig eksamen, så utføres det via bildet Vurdering>Bilder>EksamensTimeplan>Plassering av kandidat i timeplan [KANDPLASS] på det enkelte emne.

NB: Du må uansett ha registrert følgende på vurderingsenheten(e):

 • Eksamensdato
 • Ett eller flere eksamenslokaler på vurderingsenheten>underbildet Rom

Kandidatene har eksamen samme dag og i samme lokale, men individuelle tidspunkter

Bakgrunnsdata i vurderingskombinasjon samlebilde som må være på plass:

 • J for eksamensavvikling i oppe til høyre på vurderingskombinasjon samlebilde
 • J for individuelt tidspunkt i rammen Eksamen
 • N for fordel kandidater i rammen Eksamen
 • J i feltet for alle kandidater.
 • N i feltet fordel på rom (feltet snakker med romfordelingsrutinen)
 • Tomt felt i Eks i samme rom (feltet snakker med romfordelingsrutinen)

 1. Gå til bildet Vurdering>Bilder>EksamensTimeplan>Plassering av kandidat i timeplan [KANDPLASS] på det emnet du ønsker individuelle tidspunkter på

  1. Trykk på generer ind. tidspunkter, da kommer det opp en dialogboks.
  2. Legg inn:
  • starttidspunkt
  • hvor langt intervall det skal være mellom hver kandidat
  • hvor mange tidspunkter det skal være
  • hvor mange kandidater som skal møte til hvert tidspunkt

   Da får du opp blanke rader med tidspunkt i bildet og kan plassere kandidatene ved å trykke på pilen til venstre for kandidatens navn (eventuelt trykk på pilen utenfor Navn, for å legge inn samtlige kandidater med én gang):

   Kandidatene er fordelt på forskjellige dager, men skal møte til samme lokale på individuelle tidspunkter

   For å få fordelt kandidater på forskjellige dager, må du lage underkombinasjoner til vurderingsordningen/hovedkombinasjonen, for eksempel slik:

   • M - muntlig eksamen
    • M-DAG1 - 12 desember
    • M-DAG2 - 13 desember

   Deretter må du opprette vurderingsenheter for alle underkombinasjonene og legge inn eksamensdatoer på samtlige.

   NB: På hovednivået (her M) må du sette N for avviklingen, fordi avviklingen skjer og knyttes til de enkelte underkombinasjonene

   Bakgrunnsdata i vurderingskombinasjon samlebilde for de enkelte underkombinasjonene (M-DAGx) som må være på plass:

   • J for eksamensavvikling i oppe til høyre på den enkelte vurderingskombinasjon
   • J for individuelt tidspunkt i rammen Eksamen
   • N for fordel kandidater i rammen Eksamen
   • N i feltet for alle kandidater
   • N i feltet fordel på rom (feltet snakker med romfordelingsrutinen)
   • Tomt felt i Eks i samme rom (feltet snakker med romfordelingsrutinen)

   Når dette er på plass kan du følge prosedyren over, men du må gjøre den for hver enkelt av eksamensdagene.

   Kandidatene har eksamen samme dag, men skal møte i forskjellige lokaler og ha gruppeeksaminering

   Du må ha fylt ut eksamensdato, og du må ha lagt til alle rommene som skal brukes i vurderingsenhet samlebilde, samt ha lagt til antall kandidater som skal møte i hvert rom.

   Bakgrunnsdata i vurderingskombinasjon samlebilde som må være på plass:

   • J for eksamensavvikling i oppe til høyre på vurderingskombinasjon samlebilde
   • J for individuelt tidspunkt i rammen Eksamen
   • N for fordel kandidater i rammen Eksamen
   • J i feltet for alle kandidater.
   • N i feltet fordel på rom (feltet snakker med romfordelingsrutinen)
   • Tomt i Eks i samme rom (feltet snakker med romfordelingsrutinen)

   1. Gå til bildet Vurdering>Bilder>EksamensTimeplan>Plassering av kandidat i timeplan [KANDPLASS] på det emnet du ønsker individuelle tidspunkter på
   2. Trykk på generer ind. tidspunkter, da kommer det opp en dialogboks.
   3. Legg inn:
   • starttidspunkt
   • hvor langt intervall det skal være mellom hver kandidatgruppe
   • hvor mange tidspunkter det skal være
   • hvor mange kandidater som skal møte til hvert tidspunkt

   Etter at du har generert de tidspunktene du vil ha, legger du til studentgruppene i de forskjellige rommene ved å klikke på den grå boksen til venstre for kandidatnavnene.

   Lagre - og dersom romfordelingen er basert på forskjellige kommisjoner, så bør du vurdere å kommisjonsfordele kandidatene også.

   Publisert 5. okt. 2015 10:17 - Sist endret 22. des. 2015 13:54