Sensurregistering

 

Automatisk overføring av resultat til protokoll

Dersom man ønsker det, kan resultater med KO som behandlingsstatus overføres automatisk til protokoll ved hjelp av en rutine som oppdateres hvert 15. minutt. Se FS-veiledning for mer informasjon om hvordan du tilrettelegger emner for automatisk overføring av resultat til protokoll. 

 

Sensur registreres i bildet Sensurregistrering. (Vurdering > Bilder > Sensurregistrering)

1. Søk frem vurderingsenhet

  • Fyll inn emnekode, det nyeste semesteret kommer opp. Fyll eventuelt inn år-termin og vurd.status for å finne andre semestre.
  • NB: For emner med flere eksamensdeler skal sensuren registreres på de enkelte delene slik at det senere kan kjøres en rutine for beregning av samlet resultat.
  • Dobbeltklikk på aktuell eksamensdel i vurderingskombinasjonstreet øverst til høyre.

Tips
For å navigere lettere, kan man skjule de delene av vurderingskombinasjonen som er uaktuelle for sensurregistrering:
Skjul inaktive kombinasjoner  og skjul obligatoriske aktiviteter .

2. Fyll inn resultat

Når du har riktig vurderingskombinasjon fremme skal du fylle inn resultatene fra sensor.

  • Fyll inn resultatene fra sensurprotokollen i kolonnen 'Resultat'. Feltet resultatstatus fylles ut automatisk med bestått B dersom karakteren er en av karakterene for å bestå, eller med stryk S.
  • For kandidater som har legeerklæring, ikke møtt eller andre resultatstatuser kan man fylle inn disse med verdiene fra resultatstatus.
  • Husk å lagre etter at du har fylt inn resultatene.


Tips - bruk tastaturet til å legge inn resultatene:

Legg inn ulik resultatstatus med tastaturet ved å trykke på på Alt + aktuell bokstav. Hold musepekeren over de ulike statusene for å se hva de betyr, eller se listen under her:

Kode Resultatstatus Tellende forsøk
A Avbrutt eksamen (møtt, men ikke levert) J
I Ikke møtt J
L Legeattest N
S Ikke bestått / stryk J
T Trekk før eksamen N
M Manglende obligatoriske krav N
Ø Manglende øvinger N
G Godkjent fravær N


Til høyre i sensurregistreringsbildet vises en "keypad". Denne viser hvilke resultater man kan punche inn via tastaturets keypad.

3. Fyll inn resultat i kontrollmodus

Når resultatene er lagt inn en gang skal de kontrolleres ved å registrere på nytt i kontrollmodus av en annen saksbehandler.

  • Sett hake i feltet Kontrollmodus. Resultatene fra første registrering blir nå skjult for å passe på at man legger inn resultatet fra sensurprotokollen på nytt.
  • Legg inn resultatene på nytt.
  • Husk å lagre etter at du har fylt inn resultatene.

Dersom du fyller inn et annet resultat i kontrollmodus får du et varsel. Kontroller kandidaten og fyll inn det korrekte resultatet.

4. Kontroller resultater før overføring til protokoll

NB! Se egen veiledning for kontroll av sensur fra digitalt sensursystem.

For å kontrollere resultatene før de overføres til protokoll kan man bruke rapporten FS568.001 Resultatliste - Vurdering (Vurdering > Rapporter > Resultatlister). Det finnes også en snarvei fra bildet Sensurregistrering:


Bruk hakene i Vis-feltene for å få ulike parametere i rapporten. Fordi resultatene ikke er overført til protokollen ennå skal du velge datagrunnlag 'Kandidat'.

5. Overføring til protokoll

Etter at resultatene er registrert og kontrollert er de klare for overføring til vurderingsprotokollen. Fakultetene har ulike rutiner for hvem som skal overføre til protokoll og når det skal gjøres.

Dersom emnet har vurdering med flere eksamensdeler må man først beregne samlet karakter for helheten.

En snarvei til begge disse rutinene finnes i bildet Sensurregistrering:


Kjør eventuelt FS568.001 Resultatliste vurdering etter overføringen (med datagrunnlag protokoll), for å kontrollere dataene når de ligger i protokollen.

6. Registrering fullført og Godkjenn alle

Godkjenn alle
Denne brukes ved registrering av obligatoriske aktiviteter i bildet Sensurregistrering. Vi anbefaler heller å bruke et eget bilde for å registrere resultat for obligatoriske oppgaver, se registrering av obligatoriske aktiviteter.

Registrering fullført
Brukes eventuelt for å markere at man har registrert all sensuren ferdig på aktuell vurderingsenhet, slik at andre saksbehandlere kan se dette. På denne vurderingsenheten blir da feltet sensur registrert utfylt med dato og saksbehandlerens initialer.

Sett ferdigbehandlet
Dette valget er ikke i bruk ved UiO. Resultater skal registreres i 2 omganger; først vanlig registrering, så registrering i kontrollmodus.

Publisert 28. sep. 2015 15:34 - Sist endret 28. feb. 2019 14:30