Kontroll av sensur fra digitalt sensursystem

Sensur kontrolleres i bildet Sensurregistrering. (Vurdering > Bilder > Sensurregistrering)

MERK! Denne veiledningen gjelder kun hvor sensur er overført automatisk fra et digitalt sensursystem som f.eks. Inspera Assessment. For manuell sensurregistrering se egen veiledning.

 

Automatisk overføring av resultat til protokoll

Dersom man ønsker det, kan resultater med KO som behandlingsstatus overføres automatisk til protokoll ved hjelp av en rutine som oppdateres hvert 15. minutt. Emner med vurderingsdeler som har tilrettelagt for dette skal ikke følge rutinebeskrivelsen under for å overføre resultater til protokoll. 

Se FS-veiledning for mer informasjon om hvordan du tilrettelegger emner for automatisk overføring av resultat til protokoll. 

1. Søk frem vurderingsenhet

  • I bildet "Sensurregistrering", fyll inn emnekode, det nyeste semesteret kommer opp. Fyll eventuelt inn år-termin og vurd.status for å finne andre semestre.
  • Dobbeltklikk på aktuell eksamensdel i vurderingskombinasjonstreet øverst til høyre.

Tips
For å navigere lettere, kan man skjule de delene av vurderingskombinasjonen som er uaktuelle for sensurregistrering:
Skjul inaktive kombinasjoner  og skjul obligatoriske aktiviteter .

 

2. Kontroller resultater

Når du har funnet riktig vurderingskombinasjon skal du kontrollere resultatene fra det digitale sensursystemet.

  • Du skal ikke benytte "Kontrollmodus" når du kontrollerer resultater som er overført fra digitale sensursystemer.
  • KO skal komme automatisk i kolonnen 'Beh.status' hvis kandidaten har fått overført resultat.
  • Kandidater som har legeerklæring, ikke møtt eller andre vurderingsresultater, kan man fylle inn manuelt ("Vurdres-status" må være huket av for å redigere dette feltet). Disse kandidatene setter man KO manuelt for ("Beh-status" må være huket av).
  • Husk å lagre (trykk enter) etter at du har fylt inn vurderingsresultater og behandlingsstatuser.

 

3. Overføring til protokoll

Etter at resultatene er registrert og kontrollert er de klare for overføring til vurderingsprotokollen. Fakultetene har ulike rutiner for hvem som skal overføre til protokoll og når det skal gjøres.

Dersom emnet har vurdering med flere eksamensdeler må man først beregne samlet karakter for helheten.

En snarvei til begge disse rutinene finnes i bildet Sensurregistrering:


Kjør eventuelt FS568.001 Resultatliste vurdering etter overføringen (med datagrunnlag protokoll), for å kontrollere dataene når de ligger i protokollen.

Publisert 25. aug. 2017 09:37 - Sist endret 28. feb. 2019 14:31