Automatisk sensurvarsel på e-post

Fra 1. februar 2017: Når sensur er protokollført får studenten automatisk en e-post fra FS med tittelen "Sensur er registrert". Fra 26. februar 2020 også om varsel om avgitt begrunnelse.

Automatisk sensurvarsel på e-post

Når sensur er protokollført får studenten automatisk et varsel på e-post fra FS med emnet: "Sensur er registrert":

Det er registrert sensur for deg i: [emnekode og emnenavn]
Logg inn i Studentweb for å se resultatet - https://studentweb.uio.no/
Merk at fristen for å be om begrunnelse for og/eller klage på karakter gjelder fra datoen resultatet ble kunngjort i Studentweb.
Hilsen
Universitetet i Oslo

Automatisk varsel om ny begrunnelse

Fra 26. februar 2020: studenten får varsel om at de har mottatt begrunnelse på tilsvarende måte som sensur, slik:

Emne: Ny begrunnelse for eksamenskarakter er registrert
Det er registrert ny begrunnelse for eksamenskarakter for deg i:  [emnekode og emnenavn]
Logg inn i Studentweb for å lese begrunnelsen - https://studentweb.uio.no/.
Hilsen
Universitetet i Oslo

 

E-postene sendes ut kl. 6 om morgen

  • for vurderingsenheter uten registrert kunngjøringsdato: Påfølgende morgen
  • for vurderingsenheter med registrert kunngjøringsdato: Om morgenen på kunngjøringsdatoen dersom sensuren er registrert på kunngjøringsdatoen før kl. 6. Blir sensuren registrert på kunngjøringsdatoen etter kl. 6, blir e-postvarselet sendt neste dag kl. 6.
  • gjelder sensur for inntil to semestre tilbake i tid
  • dersom protokollen blir endret går det ut ny e-post dersom karakter eller resultatstatus blir endret.

Til e-postadressen i KORR, på UiO eller ekstern

Varselet går til studentens e-postadresse i Kontakt og reservasjonsregisteret (KORR). Hvis studenten ikke har adresse i KORR, sendes varselet til UiO e-postadressen. Varselet er å finne igjen i studentens dokumentarkiv i FS og i Studentweb.

Årsak til varselet

Årsaken til at UiO har aktivert tjenesten er at E-forvaltningsforskriften § 8 sier at "Forvaltningsorganet skal sørge for at varsel om at enkeltvedtak er fattet blir sendt parten, og om hvor og hvordan vedkommende kan skaffe seg kunnskap om innholdet" og "For privatpersoner (...), skal den varslingsadresse som er registrert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon benyttes".

Publisert 13. jan. 2017 15:42 - Sist endret 28. feb. 2020 13:41