Språk på eksamensmeldingen

Hvordan FS og Studentweb fungerer på emner der studenten skal kunne velge mellom ulike språk på eksamen.

Studentweb generelt

Studenten får i løpet av semesterregistreringen spørsmålet ”Hvilken målform/språk ønsker du generelt benyttet?” og velger eller endrer til engelsk/nynorsk/bokmål. Svaret legger seg i FS på bildet Person/Student i feltet ’Skal tilskrives på’.

I situasjonene beskrevet under går vi ut fra at studenten har Engelsk i feltet "Skal tilskrives på" i bildet Person/Student.

Emnet har påmeldingstype SØKNAD

Emnet samlebilde har:

 • SØKNAD med krav om undervisningsopptak før eksamensmelding dvs. = Krev und.oppt. første = J og/eller Oblig. Aktivitet = J. (dvs at det er tilknyttet minst en oblig på vurderingskominasjonen for emnet)
 • Vurd.meld språk = J
 • i underbildet Språk > ENGELSK - i tillegg settes bokmål/nynorsk automatisk som muligheter dersom du ikke eksplisitt setter N på bokmål/nynorsk i dette underbildet.

Slik fungerer det:

 • Studentweb: Studenten får ikke valgt språk/målform på eksamensmeldingen fordi studenten må ha innvilget undervisningsopptak før eksamensmeldingen blir synlig.
 • Studentweb: Etter at studenten har fått innvilget undervisningsopptak, kan h*n melde seg til eksamen. Studenten må ta et valg vedr. språk/målform (engelsk/bokmål/nynorsk). Engelsk er forhåndsvalgt for denne studenten, fordi h*n har valgt å skulle tilskrives på engelsk.
 • FS-rutine: De fleste fakultetene velger å melde studenter med innvilget undervisningsopptak til eksamen ved FS-rutinen 511.001. Når man oppretter vurderingsmeldinger rutinen, blir meldingen opprettet med språk ENGELSK for denne studenten, altså språket som står på Person/Student i feltet ’Skal tilskrives på’.
 • FS-rapport: På eksamensmeldingen, for eksempel FS521.002 Arbeidsliste 2 – Vurderingsmelding står det Språk ENGELSK på denne studenten.
 • Studentweb: Studenten ser språkvalget både på siden Meldinger til undervisning og eksamen, og på siden med oversikt over eksamensmeldinger. Studenten kan endre språk/målform frem til trekkfristen eller fram til vedkommende er kandidatnummerert.

Emnet har påmeldingstype DIREKTE

Emnet samlebilde har:

 • påmeldingstype DIREKTE, med eller uten krav om undervisningsopptak før eksamensmelding.
 • har Vurd.meld språk = J
 • i underbildet Språk: ENGELSK - i tillegg settes bokmål/nynorsk automatisk dersom du ikke eksplisitt setter N på bokmål/nynorsk i dette underbildet.

Slik fungerer det

 • Studentweb: Etter at studenten har fått innvilget undervisningsopptak direkte i Studentweb, kan h*n melde seg til eksamen. H*n må velge språk/målform (engelsk/ bokmål/nynorsk). Engelsk er forhåndsvalgt for denne studenten.
 • FS-rutine: Dersom man oppretter vurderingsmeldinger ved hjelp av FS511.002 Oppmelding av undervisningsmeldte til vurdering, blir meldingen opprettet med språk ENGELSK, altså språket som denne studenten har på Person/Student i feltet ’Skal tilskrives på’.
 • FS-rapport: På eksamensmeldingen, for eksempel FS521.002 Arbeidsliste 2 – Vurderingsmelding står det Språk ENGELSK på denne studenten.
 • Studentweb: Studenten ser språkvalget både på siden Meldinger til undervisning og eksamen, og på siden med oversikt over eksamensmeldinger. Studenten kan endre språk/målform frem til trekkfristen eller til vedkommende er kandidatnummerert.

Skal studenten få velge språk til eksamen via StudentWeb?

Hvis studenten skal få velge eksamensspråk må du sette verdien J i feltet vurd.meld språk i emne samlebilde.

Alternativene vil være bokmål og nynorsk samt språk som er lagt inn i Emne samlebilde, underbilde Språk, og merket med Tilbys vurdering = J.

Hvis studenten ikke skal få velge eksamensspråk må du sette verdien N i feltet vurd.meld språk i emne samlebilde.

Da vil den målformen som er lagret i feltet "Skal tilskrives på" i bildet Person, være det språket som blir lagret i vurderingsmeldingen. Merk at dette gjelder kun dersom "Skal tilskrives på" angir enten bokmål eller nynorsk. Dersom det der er angitt engelsk, så vil det ikke bli lagret noe språk på vurderingsmeldingen.

Undervisning og/eller eksamen på et annet språk enn norsk?

I underbildet språk i emne samlebilde kan du angi hvilket språk det undervises i på emnet (dersom det er et annet språk enn norsk).  I tillegg kan du angi om det aktuelle språket er emnest eksamensspråk.

Bokmål og nynorsk vil alltid bli presentert som et valg for studenten og behøver ikke opprettes som forekomst i underbildet. MEN hvis bokmål og nynorsk ikke skal komme opp som valg, må du legge inn en rad for hver målform og sett Tilbys vurdering = N.

NB: Dersom du har glemt å oppdatere til J i feltet ’Vurd.meld språk’ på Emne samlebilde, har det ingen funksjon å legge inn språk i dette underbildet. Språket som er definert i feltet ’Skal tilskrives på’ i bildet Person/Student, velges automatisk som eksamensspråk (gjelder kun bokmål og nynorsk) når det står N i feltet ’Vurd.meld språk’ på Emne samlebilde.

Publisert 21. nov. 2011 12:03 - Sist endret 9. okt. 2015 17:58