Eksamenstilpasning

Registrering av eksamenstilpasninger

 • Tilpasning på eksamen registreres i Student vurdering samlebilde. Under fanen 'Melding' ser du studentens eksamensmeldinger inneværende semester.
 • Marker aktuell eksamen/eksamensdel og trykk på knappen 'Registrer eks.tilpasning'.

Bekreft at det skal opprettes eksamenstilpasning for angitt emne. Det blir da opprettet det en forekomst for denne konkrete eksamenen under fanen Eks.tilp.

Registrering av ekstra tid til eksamen 

Fyll ut feltene:

 • Innvilget: J
 • Romutstyr for eks.tilpasning: Dersom det er behov for utstyr
 • Ekstra eksamenstid OBS: Utsatt frist på semesteroppgaver o.l. skal ikke registreres her (veiledning for utsatt frist)
 • Eksamensrom (bygning-rom)

Registrering av hviletid

Fyll ut feltene: 

 • Innvilget: J 

 • Romutstyr for eks.tilpasning: HVILETID 

 • Eksamensrom (bygning-rom) 

 • Merknad (Studentweb): Velg riktig merknad

  1. Ekstra hviletid: Inntil xx min hviletid som ikke skal brukes til å besvare oppgaven gis etter behov. Ta kontakt med eksamensvakt hvis du trenger hviletid.

  2. Ekstra tid ved behov: Inntil xx min ekstra tid som ikke skal brukes til å besvare oppgaven gis etter behov. Ta kontakt med eksamensvakt hvis du trenger ekstra tid.
  3. Ammetid: Inntil xx min ammetid som ikke skal brukes til å besvare oppgaven gis etter behov. Eksamensvakt gir beskjed ved ammetid og følger til egnet rom/sted

Ekstra tid ved behov brukes for studenter med epilepsi, migrene og diabetes. 

For registrering av hviletid, skal IKKE feltet "Ekstra eksamenstid - timer" brukes. 

Studentweb og Inspera


Innvilgede tilpasninger blir synlig for studenten to steder i Studentweb. På forsiden under kommende hendelser og på Aktive emner under eksamen. Ekstra eksamenstid, romutstyr og ev. utfylt merknad vises

I Inspera vil kandidaten se antall timer som er lagt til før prøven åpnes. Når prøven er åpnet er ekstratiden lagt til nedtellingen som viser resterende tid på prøven. 

Oversikt over innvilgede eksamenstilpasninger

Ønsker du en samlet oversikt over eksamenstilpasninger ved ditt sted kan du bruke rapport 'FS530.001 Spesialtilpasninger for vurdering'. Innvilgede eksamenstilpasninger finner du ved å kjøre rapporten på datagrunnlag 'Vedtak', samt med filteret tilptype = 'E'. Rapporten kan sorteres etter eksamensdato ved å trykke på Rapport i FS sin øvre menylinjen, og deretter velge Sortér. Trykk på knappen Eks.dato, Emne, Navn i boksen som kommer opp. Forekomster uten noen dato presenteres først i sorteringen.


Sortering for rapport

Persontilpasning

Det er også mulig å registrere tilretteleggingsbehov av lengre varighet i form av en spesialtilpasning for person. Se egen rutinebeskrivelse for registrering av persontilpasning i FS.

Publisert 29. sep. 2015 10:17 - Sist endret 17. juni 2019 12:46