Utsatt og individuell frist

Utsatt frist for innlevering

Skal en student ha en utsatt frist på grunn av sykdom e.l.? 

 1. Søk opp studenten i "Student vurdering samlebilde".
 2. Gå til fanen "Melding" og trykk på eksamensmeldingen.
 3. Huk av "Detaljer".
 4. Utsatt frist redigeres i feltet "Utsatt frist". 

Består vurderingsenheten av både helhet og deler, registrer du fristen på vurderingsmeldingen som er knyttet til oppgaven som skal leveres som skal leveres.

OBS: Eksamenstilpasning skal ikke registreres som utsatt frist. Veiledning for eksamenstilpasning.

Individuell frist for innlevering

Har studentene individuelle frister for innlevering?

 1. Søk opp studenten i "Student vurdering samlebilde".
 2. Gå til fanen "Melding" og trykk på eksamensmeldingen.
 3. Huk av "Detaljer".
 4. Individuell frist registreres i feltet "Innleveringsfrist". 

Består vurderingsenheten av både helhet og deler, registrer du individuell frist på vurderingsmeldingen som er knyttet til masteroppgaven som skal leveres.

Hvis oppgaven skal leveres i Inspera må det også finnes en felles frist på vurderingsenheten.

Veiledning for utsatt og individuell frist i Inspera

Vær oppmerksom på

 • Hvis oppgaven skal leveres i Inspera, må du manuelt oppdatere prøven i Inspera for å få over utsatt eller individuell frist. Veiledning for utsatt og individuell frist i Inspera.
 • Dersom en kandidat har både individuell og utsatt frist, er det fristen lengst frem i tid som blir gjeldende.
 • Studenten ser sin frist i Studentweb. Både i oppgaveleveringsløsningen og under menyvalget Aktive emner, samt på forsiden under Kommende hendelser.
 • Studenten kan ikke levere en masteroppgaven til DUO vitenarkiv via Studentweb uten en innleveringsfrist på vurderingsenheten eller på vurderingsmeldingen, og heller ikke etter at fristen har utløpt. Veiledning for levering av masteroppgaven til DUO via Studentweb.
Publisert 14. juni 2019 13:03 - Sist endret 17. juni 2019 12:38