Hva spør søkerne om?

UiO har en svært sammensatt søkermasse, og henvendelser fra søkere bærer preg av stor variasjon. En viktig oppgave for deg blir å finne ut hva søkeren egentlig lurer på og hvem som kan gi svar.

Det kan være vanskelig å skille mellom studieinformasjon og saksbehandling. Du kan hjelpe søkeren med å finne generell informasjon, men du kan ikke gå inn på spørsmål om behandlingen av en konkret søknad. Ikke alle spørsmål kan besvares ved samme enhet og det er din oppgave å finne ut hvem som kan svare søkeren. Her følger noen eksempler på spørsmål du kan få og hvordan du kan besvare dem.


Hva kan jeg studere?

 • Jeg vet ikke hva jeg skal velge
 • Hva syns du jeg bør velge?
 • Hva lønner seg?

Du kan ikke velge for søkeren, men vi kan vise fram tilbudet vårt og samtale med søkeren om dette. Vær tydelig på at ansvaret for selve valget ligger hos søkeren selv, men vis gjerne til generelle funn om karrieremuligheter, trivsel eller programinnhold. Det er viktig å understreke betydningen av å velge ut fra egne interesser. Du kan bekrefte søkerens egne forslag uten å legge for sterke føringer på selve valget.

Hvordan søker jeg?

Grunnstudier (bachelorprogrammer, 5- og 6-årige programmer og årsenheter)

 • Hvordan søker jeg?
 • Når kan jeg søke? Når er fristen?
 • Hvordan regner jeg ut poengene mine?
 • Hva er poenggrensen for å komme inn?
 • Hvordan kan jeg forbedre poengsummen min?
 • Når og hvordan får jeg svar?
 • Finnes det en bakvei inn på et populært program?
 • Kan jeg bytte fra et studieprogram til et annet?
 • Kan jeg søke meg rett inn på andreåret?
 • Kan jeg bruke emnene jeg har tatt tidligere i en ny grad?

Be søker lese siden "Søknadsfrist og opptak" på programsidene, klikke seg videre inn på Samordna opptaks nettsider ved behov og henvis til Knutepunktet for mer informasjon. Unntak: Spørsmål om innpassing av tidligere avlagt utdanning besvares på enhetene.

UIOMASTER - felles masteropptak (1 1/2-2-årige programmer)

 • Hvordan søker jeg?
 • Hva kan jeg søke på?
 • Når kan jeg søke? Når er fristen?
 • Hvilke dokumenter må jeg laste opp?
 • Når og hvordan får jeg svar?

Be søker lese siden "Søknadsfrist og opptak" på programsidene,  klikke seg videre inn på sidene om søknadsprosessen ved behov og henvis til Knutepunktet for mer informasjon.

 • Hvordan regner jeg ut snittet mitt?
 • Hva var snittet for å komme inn i fjor?
 • Hvilke emner bruker dere for å regne ut snittet mitt?
 • Kan jeg bruke emnene jeg har tatt tidligere i en ny grad?

Spørsmål om innpassing og spørsmål fra potensielle mastersøkere om den faglige fordypningen og karakterkrav besvares på enhetene. Henvis videre til riktig enhet/institutt for det du ikke kan svare på.

Enkeltemner

 • Når kan jeg begynne å studere?
 • Kan jeg være privatist?
 • Hva er forskjellen på å være privatist og enkeltemnestudent?
 • Hvordan går jeg frem hvis jeg bare ønsker å ta noen få emner?

Mange søkere tar kontakt utenom søknadsperiodene for Samordna opptak og felles masteropptak, og vil studere så fort som mulig. Det er opptak til enkeltemner både høst og vår, og dette kan være et alternativ for disse. Vis til nettsiden Vil du ta enkeltemne? og henvis videre til Knutepunktet for mer informasjon. Ev. spørsmål om forkunnskapskrav til emner besvares på enhetene.

Hva blir jeg?

Mange søkere ønsker innspill på hva de kan bruke utdanningen sin til. Her følger noen forslag til generelle tips som du kan formidle videre.

 • 9 av 10 arbeidsgivere vil gjerne ansette UiO-kandidater igjen.
 • Gjennom en utdanning fra UiO får du solid fagkompetanse, men også endringskompetanse og evne til å jobbe selvstendig, tenke kritisk og analysere. Dette verdsettes i arbeidslivet.
 • Ingen vet akkurat hva det vil være bruk for i arbeidslivet om 10-15 år. Arbeidslivet er i stadig endring og ingen vet akkurat hva det vil være bruk for om 10-15 år. En universitetsutdanning vil gi deg et godt grunnlag for å ta del i denne utviklingen.
 • En universitetsutdanning åpner mange dører og gir deg også mulighet til å utvikle deg i løpet av karrieren din. Dette vil være med på å gjøre arbeidshverdagen din mer spennende.
 • I tillegg til dine kunnskaper fra utdanningen ved UiO er det flere andre faktorer som vektlegges i arbeidslivet ved en ansettelse. Blant annet vil ferdigheter fra studier og utenom studier, personlige egenskaper, motivasjon og resultater påvirke din karriere og jobbmuligheter. Det kan derfor være nyttig å være aktiv utenom studier gjennom verv og foreninger, samt bruke ditt fakultets ulike tilbud om kontakt med arbeidslivet i løpet av studietiden. Karrieresenteret ved UiO tilbyr alle studenter ulike karriererelaterte tjenester som blant annet gjør at du blir bedre kjent med din kompetanse og gir deg trening i å kommunisere mette til arbeidsgivere. Les mer om karriere underveis i studiene.
 • En utdanning kan lede fram til mange ulike jobber, og en bransje sysselsetter ofte personer med ulik utdanningsbakgrunn.
 • Andre ressurser:

 
Publisert 3. feb. 2014 10:53 - Sist endret 7. feb. 2020 16:52