Ressursside for deg som er i kontakt med søkere

Søkere skal få god og riktig informasjon og de skal også lære hvor de kan finne mer informasjon. Her får du innspill på hvordan du som ansatt kan håndtere og svare på henvendelser fra søkere til UiO, og når du skal henvise videre.

Sjekkliste

  • Finn ut hva søker lurer på
  • Hvor befinner søker seg i prosessen?
  • Vis relevante nettsider
  • Finn riktig kontaktpunkt for videre spørsmål

Aktuelle nettsider

Tips til samtalen

Les mer om hva du kan gjøre for at samtalen skal bli god.

Hvem svarer på hva?

Det er viktig at søkeren får hjelp til å finne riktig kontaktpunkt for sine spørsmål.

Hva spør søkerne om?

Søkerne lurer på mye forskjellig, og det varierer hvor forberedt de er før de kontakter UiO.

Veien videre

Det er søkerne selv som må gjøre den viktigste jobben. Det er din oppgave å vise dem hvordan.