NORPART - Partnerskap med utviklingsland

Det overordnede målet med The Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation - NORPART (diku.no) er å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet. 

NORPART er først og fremst et program for internasjonalt samarbeid og mobilitet, i motsetning til NORHED som er et kapasitetsbyggingsprogram forvaltet av Norad. NORPART erstatter Kvoteordningen, som ble vedtatt utfaset fra studieåret 2016/17. 

Fra og med høsten 2021 er det inkludert stipender til hele grader på masternivå for eksisterende prosjekter og det har i den forbindelse blitt utviklet en midlertidig løsning for et alternativt masteropptak til et begrenset antall masterprogrammer

NORPART-utlysningen for 2021 vil bli gjort tilgjengelig på DIKU sine nettsider

Service og støtte ved UiO

Avdeling for studieadministrasjon, Seksjon for studiekvalitet er kontaktpunkt for NORPART ved UiO. Se mer om oppfølging av innreisende studenter og ph.d. under NORPART

Kontaktpersoner for studieadministrasjon på relevant enhet bør involveres i prosjektene for råd om etablerte rutiner og frister for utveksling av studenter, og mottaksapparat for utvekslingsstudenter som kommer til UiO. For utreisende studenter fra UiO på feltarbeid gjelder vanlige rutiner for manuell registrering i FS (Utvekslingspersonbildet).

Aktiviteter

Eksempler på aktiviteter som skal bidra til å styrke NORPART-programmets mål kan være:

  • Studieopphold på master- og ph.d.-nivå på over tre måneder
  • Samarbeid om læreplanutvikling og utvikling av felles emner og/eller grader
  • Utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l. på under 3 måneder
  • Felles undervisning og veiledning
  • Nettverks- og formidlingsaktiviteter
  • Samarbeid med andre sektorer om studentpraksis
  • Systemer for godkjenning og innpassing av utdanning

Programmet finansierer ikke utveksling på bachelornivå, forskning og forskningsutstyr som ikke er knyttet til master og ph.d.-kandidatene.

Emneord: NORPART, Internasjonalt samarbeid, Internasjonalisering, nord-sør-samarbeid, Utveksling
Publisert 4. apr. 2019 14:02 - Sist endret 7. des. 2020 09:14