UTFORSK

UTFORSK-programmet er et sentralt virkemiddel i Panorama-strategien, regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016–2020). Fra 2020 er også samarbeid med institusjoner i Canada, USA og Sør-Korea omfattet av programmet.

UTFORSK skal øke kvaliteten i høyere utdanning gjennom å støtte etablering og styrking av samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Kina, India, Japan, Russland, Sør-Afrika, Canada, USA og Sør-Korea.

Se Dikus nettside om UTFORSK

UTFORSK 2020

I utlysningen for 2020 er de tidligere Nord-Amerikaprogrammet, Russlandsprogrammet og InternAbroad tatt inn i UTFORSK. I tillegg til de tidligere landene er det også mulig å søke støtte for samarbeid med institusjoner i Canada, USA og Sør-Korea.

Det kan søkes støtte til prosjekter som: 

  • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter 
  • Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet 
  • Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning
  • Styrker samarbeid med arbeidsliv

Utlysningen ble publisert på Dikus nettside i oktober 2020.

Søknadsfristen er 1. februar 2021 kl. 12.00.

Diku avholdt et webinar for søkere 19. november, se opptak på Dikus nettside.

Spørsmål kan sendes til Seksjon for studiekvalitet på cooperation@admin.uio.no

Høring for nye UTFORSK 2020

Diku lyser i 2020 ut inntil 100 millioner til høyere utdanningssamarbeid med prioriterte samarbeidsland utenfor Europa og ber om innspill til nye UTFORSK og den neste utlysningen i programmet

Diku har laget utkast til et programdokument og en foreløpig utlysningstekst for nye UTFORSK, et virkemiddel under regjeringens Panoramastrategi. Programmet samler nå tidligere satsninger i UTFORSK, Nord-Amerikaprogrammet, Russlandsprogrammet og InternAbroad, og lyser ut midler til prosjekter med samarbeidspartnere i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA og Canada. Diku inviterer høyere utdanningsinstitusjoner til å komme med innspill til programmet og utlysningen. Frist for å sende inn innspill var 31. august 2020.

UiO v/SADM koordinerer et innspill til DIKUs frist 31. august. Ev. innspill til nye UTFORSK kan sendes cooperation@admin.uio.no innen 20. august 2020.

UTFORSK 2018-2020

Forrige utlysning i UTFORSK var i 2018, for to-årige prosjekter (fra 1.1.2019 - 31.12.2020).

Se utlysning fra 2018 (Diku)

Oversikt over tildelinger til prosjekter ved UiO (engelsk)

Studentmobilitet i UTFORSK

I UTFORSK kan det søkes støtte til aktiviteter som øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet. Studentmobiliteten må reguleres av egne utvekslingsavtaler inngått og registrert for hvert prosjekt. 

Se egen nettside om studentmobilitet i UTFORSK

Publisert 28. juli 2020 13:28 - Sist endret 8. des. 2020 15:51