Beredskap for innreisende studenter

UiOs beredskapsplan gjelder for internasjonale studenter på lik linje med andre studenter. Men siden internasjonale studenter ofte er uten samme kontaktnett, kunnskap om det norske samfunnet og språkkunnskaper som norske studenter, er det behov for ekstra rutiner.

Hva gjør du dersom du mottar en krisetelefon fra eller om en internasjonal student?

 • Lytt og forsøk å få raskt innsyn i situasjonen!
 • Sørg for å få nøyaktig informasjon om personen som ringer og hvem det gjelder.
 • Dersom situasjonen er alvorlig skal Vakt- og alarmsentralen varsles straks. De vil følge beredskapsplanen hvis situasjonen krever det og vil ta kontakt med Avdeling for studieadministrasjon/Seksjon for studiekvalitet (SK) og evt. studentens enhet ved UiO.
 • Bli enig med innringeren om når det kan tas ny kontakt.
 • Det skal straks skrives en logg (rapport) om saken, denne skal oppbevares lokalt og oversendes til den beredskapsgruppen som eventuelt måtte følge opp saken.

Alvorlige situasjoner skal håndteres sentralt

Kontakt

Håndteres lokalt

 • Mindre alvorlige situasjoner som gjelder den enkelte student håndteres av enhet med ansvar for studenten
  • Gradsstudenter: Programmets koordinator/studiekonsulent
  • Utvekslingsstudenter: Fakultetets koordinator/avtaleeier
 • Ved behov kan Avdeling for studieadministrasjon bistå.
 • For råd og bistand ta gjerne kontakt med Knutepunktet (mobil: 480 91 682) i Seksjon for opptak (OPP)
 • For informasjon og veiledning se også Student i krise og Vanskelige situasjoner i møte med studenter

Kontakt med studentens hjemmeuniversitet, ambassade og pårørende:

 • Kontakt med partneruniversiteter ivaretas av Seksjon for studiekvalitet (SK). Iht. til Forvaltningsloven anses utvekslingsstudenters eget universitet, dvs. vår partner, som representant for studenten slik at ellers taushetsbelagte opplysninger kan gis.
 • Om utenriksstasjonen til studentens hjemland skal kontaktes vil bli vurdert av SK i samråd med representant for Beredskapsgruppen. Dette avhenger av situasjonen (type krise) og hvilket land studenten kommer fra.
 • Det er IKKE automatikk i å varsle ambassaden, da vi i utgangspunktet har taushetsplikt også overfor ambassadene.
 • Kontakt med pårørende vil ivaretas av partneruniversitetet (for utvekslingsstudenter) og offisielle kanaler, ikke av UiO.

Kontakt med medier ved kriser

 • Svar aldri selv på spørsmål fra pressen i krisesituasjoner, med mindre det blir gitt et klart mandat om dette fra UiOs beredskapsgruppe eller ledelse.
 • Du skal ikke svare på spørsmål selv om journalisten øver press.
 • I alvorlige tilfeller avklarer beredskapsgruppen hvem som skal informere pressen.
 • I mindre alvorlige tilfeller svarer øverste leder for enheten pressen.
 • Aldri oppgi en students identitet.

 
Publisert 9. sep. 2008 11:03 - Sist endret 3. jan. 2019 14:50