Beredskap for utreisende studenter

  • UiO skal informere om sikkerhet og beredskaprutiner i forkant av oppholdet og har et ansvar for å tilrettelegge for retur til UiO hvis utenlandsopphold må avbrytes av faktorer som studenten selv ikke rår over.
  • Vertsinstitusjon og norske myndigheter i utlandet er students viktigste ressurser ved større og mindre kriser.
  • Studentens primære kontaktpunkt ved UiO er avtaleeier/administrativ ansvarlig for utvekslingsoppholdet.
  • Sentral kriseberedskap: settes når en hendelse i utlandet ser ut til å direkte kunne berøre våre studenter. Hvis det ikke meldes i linjen at det er satt sentral beredskap innen 24 timer etter at en hendelse er inntruffet, er det ikke satt sentral beredskap.

Tilrettelegging ved avbrudd

Når en student må avbryte oppholdet og returnere til UiO av årsaker studenten ikke selv rår over.

Henvendelse til partner

Eksempel på e-poster i etterkant av en større hendelse i utlandet