Finne studenter i FS

Alle utenlandsopphold skal registreres i FS slik at vi til enhver tid kan uthente opplysninger om hvem som befinner seg hvor. Det er derfor svært viktig at opplysninger som registreres i FS er korrekte og oppdaterte, og at studentene oppdaterer sin semesteradresse i utlandet i Studentweb.

For bistand til å hente ut rapporter i FS, ta kontakt med din enhets FS-superbruker.

FS 270.001 Utvekslingspersoner

For å finne hvile studenter som befinner seg i aktuelt land/ved aktuelt lærested, benytt FS rapport 270.001 Utvekslingspersoner

1) Gå i Utvekslingsmodulen> Rapporter>FS 270.001 Utvekslingspersoner

2) Rapporten kan sorteres på:

- Internt sted (sett inn din enhets internstedkode '185 ** ** **'). Det må alltid settes '185' i første kolonne for å kjøre rapporten

- Berørte land (tresifret landkode, eks 'Mexico 652') 

- Berørt sted (Ekstern stedkode for lærested i utlandet, eks '65200625' Universidad Nacional Autónoma de México)

- Tidutplukk (eks 'Termin')

- Inn/Utreisende: velg 'UT'

 

3) Kjør rapport> Ctrl R eller  i verktøylinjen

4) Da får du opp bildet 'Adressevalg'. Huk av den grå boksen 'Students semesteradresse' og rapporter vil vise seg i underbildet.

5) Lagre rapporter som Excel ved å trykke på  i verktøylinjen.  

Publisert 10. des. 2018 10:09 - Sist endret 10. des. 2018 10:09