FS-registrering av utreisende studenter

Alle utenlandsopphold skal registreres i bildet Utvekslingsperson i FS (Utvekslingsmodulen >Bilder >Utvekslingsperson). Det er svært viktig at opplysningene som registreres er korrekte og oppdaterte med hensyn til destinasjon (vertsinstitusjon/by/land) + dato/termin for oppholdet. Dette gjelder særlig for opplysninger registreres manuelt.

Studenter tatt opp gjennom Søknadsweb (15. februar/15.september)

  • Studenter som har søkt- og fått opptak til utveksling- via Søknadsweb, får automatisk en forekomst i Utvekslingsperson. Denne forekomsten oppretter Seksjon for studiekvalitet ca 15. oktober/15. mars. 
  • I tilfeller hvor det skjer endringer i hvor studenten skal reise, er det viktig at det opprettes en ny forekomst i Utvekslingsperson og at den gamle blir registrert med 'TRUKKET' i feltet Utvekslingsstatus. Se FS-rutine for manuell oppretting i Utvekslingsperson.

Opphold ved utenlandssenter/institutter, feltarbeid, praksisopphold, utveksling utenfor avtale

Publisert 10. des. 2018 10:10 - Sist endret 12. feb. 2019 12:49