Håndtering av ulike type hendelser

Listen under er ikke uttømmende, men gir en god indikasjon på ressurser som UiO-ansatte kan henvise til i forbindelse med ulike hendelser med studenter i utlandet. Listen lenker opp til eksterne nettressurser og utkast til e-poster som kan sendes til studenter. 

Ved lokal unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer,terror)

 • Avvent beskjed om det settes sentral kriseberedskap. Hvis det ikke er satt sentral kriseberedskap i løpet av 24 timer i etterkant av en større hendelse, må enheten selv avgjøre om det skal sendes ut informasjon til mulig berørte studenter ->Se egen rutiner for utsending av informasjon til studenter ved større hendelser i utlandet samt eksempel på e-post til studenter i etterkant av en hendelse.
 • Be studenten om å forholde seg til retningslinjer fra lokale myndigheter og informasjon fra vertsinstitusjonen
 • Påminn studenten om å registrere seg på reiseregistrering.no slik at UD kan komme i kontant med dem. Be studenten ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjonen.
 • Henvis til UD og/eller Sjømannskirkens døgnkontinuerlig beredskapstelefoner (+47 22 24 36 00/+47 23 95 00 00)  Sjømannskirkens +47 95 11 91 81) for akutt bistand.
 • Orienter Studieavdelingen på epostadressen: utveksling@uio.no

Når du mottar en akutt henvendelse fra en student

 • Hvis en student er utsatt for noe kriminelt/akutt sykdom, skal studenten forholde seg til lokale myndigheter, søke bistand hos vertsinstitusjonen.
 • Henvise til oversikt over konsulær bistand og tjenester til norske borgere som UD yter
 • Ved behov for akutt oppfølging, be studenten kontakte UDs beredskapstelefon:+47 22 24 90 90 og/eller Sjømannskirkens døgnåpne beredskapstelefon for nordmenn i utlandet: +47 951 19 181
 • Be studenten varsle sine nærmeste pårørende.
 • Be studenten kontakte sitt forsikringsselskapet. De fleste forsikringsselskap har et døgnkontinuerlig kontaktpunkt.
 • Ressursside for eksterne kontaktpunkt: https://www.sikresiden.no/paareise
 • Ta kontakt med vertsinstitusjonen for å orientere om hendelsen (hvis studenten ønsker det) og orienter deg om videre oppfølging fra vertsinstitusjonens side.
 • Bli enig med studenten om når det skal tas ny kontakt.
 • Det skal skrives en logg om saken som oppbevares lokalt og som oversendes med saken ved eventuell oppfølging
 • For bistand, kontakt fakultetsnivå ved din enhet. Fakultetsnivå kan be om videre bistand fra Studieavdelingen via af-beredskap@admin.uio.no.
 • Orienter deg om hva vi kan legge til rette til ved en eventuell hjemreise til UiO; oppfølging av SiO, avvikling av eksamen, Lånekassen.

Når en student dør i utlandet

Kontakt med medier ved kriser

 • Videresend henvendelser til UiOs pressekontakter
 • Du skal aldri selv besvare spørsmål fra pressen i krisesituasjoner, med mindre det blir gitt et klart mandat om dette fra din ledelse.
 • Alle ansatte ved UiO har taushetsplikt, herunder et selvstendig ansvar til å overholde at personlige opplysninger om studenter og ansatte ikke blir formidlet til uvedkommende. Les mer på For-ansatte-sidene om personvern.
Publisert 20. aug. 2015 13:24 - Sist endret 17. juni 2019 13:36