Hvor i utlandet kan UiO sende studenter?

  • UiO skal ikke sende studenter til områder der myndighetene klart fraråder opphold, eller eventuelt oppfordrer til å evakuere.
  • Studentene skal oppfordres til å avbryte påbegynt opphold dersom norske myndigheter på kort varsel utsteder advarsler.
  • I land med vesentlig mer kriminalitet enn Norge skal studentene på forhånd gjøres oppmerksom på dette som et ledd i den øvrige informasjonen om lærestedet.

Etablering av nye utvekslingsavtaler

I forbindelse med planer om etablering av utvekslingsavtaler, skal en vurdering av sikkerhet i tråd med ovennevnte inngå i beslutningsgrunnlaget før avtale inngås. I tvilstilfeller bør  norsk utenriksstasjon på stedet konsulteres.

UiO skal følge råd fra norske myndigheter og sørge for at studentene blir informert om disse:

Spørsmål?

  • Ved tvil om hvordan myndighetenes retningslinjer skal tolkes, ta kontakt Seksjon for studiekvalitet
Publisert 20. aug. 2015 13:09 - Sist endret 8. mai 2019 15:22