Informasjonsrutine

Før avreise

Før avreise skal UiO sende ut oppdatert informasjon om sikkerhets- og beredskapsrutiner. Hvem som sender ut informasjon, vil variere etter hvilket type opphold studenten reiser på:

Vanlige utvekslingsopphold (opptak via Søknadsweb)

 • SK er ansvarlig for å sende ut generell e-post via FS om sikkerhet og beredskap i utlandet til studenter som har fått opptak til utveksling via Søknadsweb (15. februar/15.september). Studenter som skal reise til Sør-Afrika vil i tillegg motta en egen epost. E-posten sendes ut i starten av hvert semester med avsenderadresse utveksling@uio.no 

Sommerskoler (opptak via Søknadsweb)

 • SK sender ut e-post om sikkerhet og beredskap i utlandet til sommerskolestudenter som har søkt om opptak til sommerskoler via Søknadsweb (15.februar). E-posten sendes ut i juni med avsenderadresse utveksling@uio.no

Andre sommerskoler

 • Enhet med ansvar for oppholdet sender ut informasjon til studentene

Gründerskolen

 • Selv ansvarlig for å sende ut informasjon til studentene

Senter/instituttopphold

 • Enhet med ansvar for oppholdet sender ut informasjon til studentene

Feltarbeid

 • Enhet med ansvar for oppholdet sender ut informasjon til studentene

Praksisopphold

 • Enhet med ansvar for oppholdet sender ut informasjon til studentene

Utveksling uten avtale

 • Studenter som reiser på egenhånd i egen regi og helt utenom institusjonsorganiserte utvekslingsprogrammer. Utvekslingen er ikke organisert gjennom en UiO-avtale, men oppholdet skal registreres i Utvekslingsmodulen i FS av studentens enhet og studenten skal søke om forhåndsgodkjenning. Denne kategorien opphold ansees som private opplegg og UiOs ansvar er dermed begrenset. Merk at det kun er studieopplegget (faginnholdet) som godkjennes og ikke stedet eller oppholdet for øvrig. Dersom opplegget ikke er forhåndsgodkjent vil det falle inn under neste kategori.

Studenter på privat utenlandsopphold

 • Dette er studenter på utenlandsopphold som ikke er forhåndsgodkjent eller eksplisitt anbefalt av veileder eller faglig ansvarlig ved UiO, og som heller ikke er en gruppereise. UiO har ikke ansvar for denne kategorien studenter.

I etterkant av en hendelse

Når sendes det ut informasjon fra sentralt?

 • Når det settes sentral kriseberedskap og UiOs ledelse vedtar å sende ut informasjon til mulig berørte studenter. UiOs beredskapslinje orienteres om dette innen 24 timer i etterkant av en hendelse. Kopi av informasjon som sendes til studentene vil gå ut i linjen med kopi til relevante nettverk.

Hva skjer hvis når det ikke går ut informasjon fra sentralt?

 • Når det ikke går ut melding fra sentralt 24 timer i etterkant av en hendelse, er det opp til den enkelte enhet å avgjøre om det skal sendes ut informasjon til mulig berørte studenter.

Ressurser ved utensending av informasjon

Publisert 10. des. 2018 10:10 - Sist endret 8. mai 2019 15:09