Tilrettelegging ved avbrudd

Hvis en student må avbryte sitt utenlandsopphold på grunn av årsaker som studenten selv ikke rår over (f.eks. streik, politisk uro, naturkatastrofer, terror), er det studentens studieprogram som er ansvarlig for - så langt det er mulig- å tilrettelegge for at studenten ikke blir forsinket i studiene.

Mulige tiltak

UiO skal ha en fleksibel holdning til å tilrettelegge for hjemvendte studenter som havner i situasjoner som gjør at studier ved vertsuniversitetet ikke kan gjennomføres som planlagt ved å f.eks:

  • avvikle eksamen fra et annet lærested
  • utvikle eksamen/prosjektoppgaver i samarbeid med fagmiljøet
  • melde studenten opp til emner ved UiO (også etter 1.9/1.2)

SiO Helse og Rådgivning

  • UiO-studenter kan benytte seg av SiOs helsetjenester ved hjemkomst hvis det er behov for fysisk eller psykososial oppfølging. UiOs kontaktperson i SiO Helse og rådgivning er direktør Trond Morten Nejad-Trondsen. Han kan kontaktes på e-post trond.morten.trondsen@sio.no eller telefon 90 55 57 12

Lånekassen

Lånekassen har ordninger for studenter som blir syke. Se Lånekassens informasjon om prosedyrer og rettigheter ved avbrudd.

 

 

Publisert 10. des. 2018 10:10 - Sist endret 10. des. 2018 10:10