Fakultetskontakter innen internasjonalisering

Oversikt over personer som har et særskilt administrativt koordineringsansvar for internasjonalisering ved sitt fakultet og yter rådgivning og bistand på feltet. Noen har internasjonalisering som heltidsstilling, mens andre har det som en del av sitt arbeidsfelt:

Innlogging til nettverkets egne sider

Arbeidsgruppe for IHR utveksling

Publisert 18. aug. 2008 10:30 - Sist endret 15. apr. 2020 14:05