Forsikring for utreisende studenter

Det er viktig at utreisende studenter har adekvat forsikring for oppholdet.

Helseforsikring

  • Under utenlandsstudiene har studenter rett til dekning av helsetjenester gjennom NAV internasjonalt (nav.no).
  • Når studentene søker om lån/stipend i Lånekassen for utenlandsoppholdet, blir de automatisk rapportert til NAV internasjonalt. NAV internasjonalt sender dem da informasjon og nødvendig dokumentasjon som gir deg rett til dekning av helsetjenester.
  • Dersom studentene ikke søker lån/stipend gjennom Lånekassen, må de selv omgående kontakte NAV internasjonalt for å søke om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge (nav.no) (såkalt frivillig medlemskap) slik at de får nødvendig dokumentasjon og er dekket.

Tilleggsforsikring (reiseforsikring)

  • Det er viktig å være oppmerksom på at studentene uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring). Medlemskap i NAV ved utenlandsopphold gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Dersom studentene tegner medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) (ansa.no), kan de kjøpe deres spesialforsikring som dekker enkelte forhold NAV ikke dekker. Studentene kan også ta direkte kontakt med ulike forsikringsselskaper for å sjekke deres tilbud.
  • Det finnes unntaksvis noen utenlandske universiteter som pålegger sine internasjonale studenter å tegne lokal forsikring. I slike tilfeller vil studentene få informasjon om dette. I andre tilfeller krever universitetet at det må legges fram dokumentasjon fra NAV utland for å få fritak for lokal helseforsikring.
Publisert 9. sep. 2008 13:16 - Sist endret 3. jan. 2019 15:24