Kvalitetssikring ved IAKH

Kvalitetssystemet skal bidra til å sikre at studentene får en aktuell og relevant utdanning med best mulig undervisning og veiledning.

 

 

 

 

Publisert 10. sep. 2010 14:38 - Sist endret 12. okt. 2015 10:18