Kvalitetssystem ved IMK

Kvalitetssystem ved IMK

Ved IMK gjennomføres det jevnlig evalueringer av emner og programmer. Du finner emneevalueringene for IMKs emner på hvert emnes nettside.

Kontakt

Undervisningsleder