Kvalitetssystem ved Det juridiske fakultet

Fakultetet har kvalitetssystemer for utdanningene på BA/MA-nivå samt på Ph.d-nivå.

Kvalitetssystem for studier

Kvalitetssystemet ved Det juridiske fakultet skal bidra til å gjøre studiene og læringsmiljøet ved fakultetet bedre.

Kvalitetssystem for Ph.d-studiet

Kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningen skal bidra til at ph.d.-kandidatene ferdigstiller en avhandling av høy faglig kvalitet, og leverer den til bedømmelse så nær normert tid som mulig.