Studiekvalitet ved Institutt for teoretisk astrofysikk

Kvalitetssikringsarbeidet ved Institutt for teoretisk astrofysikk foregår på to nivåer, emne- og programnivå.

Programrådsleder (programrådet) har ansvaret for kvalitetssikring på programnivå, mens instituttleder har det overordnede ansvaret for kvalitetssikringen på emnenivå. Emneansvarlig har ansvar for gjennomføringen av kvalitetssikringen på sitt emnet med administrativ støtte fra instituttet.

 

Instituttleder

Fakultetets retningslinjer for instituttleders oppgaver.

 

Programrådsleder

Fakultetets retningslinjer for programrådsleders oppgaver.

 

Emneansvarlig

Fakultetets retningslinjer for emneansvarlig/faglærers oppgaver.

Ressurser til bruk ved emneevalueringer

 

Tilsynssensor

Fakultetets retningslinjer for tilsynssensor og tilsynssensors oppgaver.

Publisert 25. feb. 2011 08:56 - Sist endret 6. juni 2016 09:04