Studiekvalitet ved Fysisk institutt

Kvalitetssikringsarbeidet ved Fysisk institutt foregår på to nivåer, emne- og programnivå.

Programrådsleder (programrådet) har ansvaret for kvalitetssikring på programnivå, mens instituttleder har det overordnede ansvaret for kvalitetssikringen på emnenivå. Emneansvarlig har ansvar for gjennomføringen av kvalitetssikringen på sitt emnet med administrativ støtte fra instituttet.

Instituttleder

Fakultetets retningslinjer for instituttleders oppgaver.

Programrådsleder

Fakultetets retningslinjer for programrådsleders oppgaver.

Emneansvarlig

Fakultetets retningslinjer for emneansvarlig/faglærers oppgaver.

Ressurser til bruk ved emneevalueringer

Råd og utvalg som er involvert i studiekvalitetsarbeidet

Studie-, undervisnings- og forskerutdanningsutvalget

Programrådene

Publisert 22. feb. 2011 12:47 - Sist endret 9. mars 2018 13:09