Studiekvalitet ved Institutt for informatikk

Kvalitetssikringsarbeidet ved institutt for informatikk foregår på to nivåer, emne- og programnivå.

Alle studietilbud skal være under tilsyn av en ekstern tilsynssensor som skal føre tilsyn med vurderingsformer og vurderingsprosesser, samt med standarden på resultatene fra disse.

Programnivå

  • Programrådsleder (programrådet) har ansvaret for kvalitetssikring på programnivå. Fakultetets retningslinjer forprogramrådsleders oppgaver.

Emnenivå

 

 

Publisert 25. feb. 2011 08:51 - Sist endret 18. mai 2017 12:57