Studiekvalitet ved Institutt for teknologisystemer

Kvalitetsskringsarbeidet ved Institutt for teknologisystemer foregår på to nivåer, emne- og programnivå.

 

Programrådsleder (programrådet) har ansvaret for kvalitetssikring på progamnivå, mens instituttleder har det overordnende ansvaret for kvalitetssikringen på emnenivå. Enneansvarlig har ansvar for gjennomføringen av kvalitetssikringen på sitt emne med administrativ støtte fra instituttet.

 

Instituttleder

Se fakultetets retningslinjer for instituttleders oppgaver.

Programrådsleder

Se fakultetets retningslinjer for programrådleders oppgaver.

Emneansvarlig 

Se fakultetets retningslinjer for emneansvarlig/faglærers oppgaver.

Ressurser til bruk ved emneevalueringer:

Publisert 2. mai 2019 15:23 - Sist endret 2. mai 2019 15:23