Studiekvalitet ved Kjemisk institutt

Kvalitetssikringsarbeidet ved Kjemisk institutt foregår på to nivåer, emne- og programnivå.

Rutiner for oppfølging av stipendiater

 

Programrådsleder (programrådet) har ansvaret for kvalitetssikring på programnivå, mens instituttleder har det overordnede ansvaret for kvalitetssikringen på emnenivå. Emneansvarlig har ansvar for gjennomføringen av kvalitetssikringen på sitt emne med administrativ støtte fra instituttet.


 

Instituttleder

Fakultetets retningslinjer for instituttleders oppgaver.


 

Programrådsleder

Fakultetets retningslinjer for programrådsleders oppgaver.


 

Verktøy til bruk i studiekvalitetsarbeidet

Studiebarometeret

Studiebarometeret er NOKUTs nettportal for studiekvalitet. Spørsmålene har god kvalitet og bredde og egner seg som et verktøy for å måle studiekvalitet

Bachelorprogrammet:

Studiebarometerets resultater for bachelorprogrammet i kjemi 2014

Masterprogrammet:

Studiebarometerets resultater for masterprogrammet i kjemi 2013

Studiebarometerets resultater for masterprogrammet i kjemi 2014


 


 

Nyttige skjemaer og lenker


 

Publisert 25. feb. 2011 08:59 - Sist endret 12. okt. 2015 12:26