Verktøy

På  denne siden er det samlet informasjon og henvisninger til verktøy som kan være nyttig i arbeide med studiekvalitet.

Årshjul

Fakultetet har laget et årshjul som tar for seg viktige frister og tidsrammer for arbeid som må gjøres i forbindelse med studiekvalitetssystemet studiekvali.

 

Verktøykasse for studentevalueringer

UiO sentralt har utarbeidet en egen verktøykasse med hjelpemidler for studentevalueringene. Her er mange forslag til mulige evalueringsformer.

 

Nettskjema

Nettskjema er et verktøy for å utforme og administrere spørreundersøkelser ved hjelp av spørreskjemaer. Nettskjema er gratis i bruk, og enkelt å betjene. Før du setter i gang med å lage en spørreundersøkelse, kan det være lurt å ta en kikk på brukerveiledningen for programmet.

Tips og råd for bruk av Nettskjema:

Slik lager du lenker (pdf-fil)
Overføring av adresser fra FS til Nettskjema (pdf-fil)

 

Delarkiv

På sidene til MN-fakultetets delarkiv ligger det rutinebeskrivelser som kan være til hjelp ved opprettelse av nye saker eller journalposter i ePhorte. Blandt annet  programråd, Ph.d, tilsynssensor ol.

 

Statistikk fra FS

Det hentes ut statistikker på opptak, karakterer, gjennomføring og produksjon fra FS ved DBH-rapportering (ca 15. okt/feb) og ved behov. Disse statistikkene er til hjelp når det skal skrives årsrapporter ol. 

 

 

Publisert 18. feb. 2011 09:40 - Sist endret 20. sep. 2019 09:58