Kvalitetssystemet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 

Kvalitetssystemet skal legge til rette for vurderinger av kvalitet og forslag om forbedringstiltak. Systemet skal fremme erfaringsdeling og spredning av god praksis. 

 

Kvalitetssystemet skal sikre at studentene får en aktuell og relevant utdanning med best mulig undervisning og veiledning. Det omfatter all utdanning ved fakultetet.

NB! Etter innføring av nytt kvalitetsystem ved UiO, er sidene under oppdatering. 

For høsten 21 gjelder nye rutiner for emneevaluering. Periodisk emneevaluering og underveisevaluering av emne i tidligere form utgår, og blir erstattet av emneevaluering. Øvrige rutiner forsetter som vanlig høsten 21. Nye rutiner for fakultetet vil implementeres ila av høsten 21. 

Kvalitetssikring av program

  • Årlig programevaluering
  • Periodisk programevaluering

Kvalitetssikring av emner

  • Underveisevaluering av emner (utgår)
  • Periodisk emneevaluering (utgår
  • Emneevaluering

Årshjul

Årshjul for studiekvalitet

NOKUT

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen