Evaluering av emner

For å kvalitetssikre fakultetets emner skal det gjennomføres underveisevaluering av emner og periodisk evaluering av emner. Sammen med planleggingen av et emne, skal dette bidra til gode forutsetninger for at fakultetets emner kan oppnå høy studiekvalitet.


Underveisevaluering av emne

Alle emner skal underveisevalueres hvert semester det tilbys undervisning og eksamen i emnet.

Tema

Formålet med evalueringen er å la studentene komme med tilbakemeldinger om:

 • Emneinformasjon
 • Undervisningsaktiviteter
 • Læringsprosesser
 • Behovet for justeringer underveis i emnet

Omfang og metode for evalueringen skal være tilpasset emnet og studentgruppen. Verktøykassen for evaluering av studier inneholder eksempler på innhold og metoder for evalueringer.

Rapportering

Det stilles ordinært ikke krav til rapportering ved underveisevaluering av emner, men dersom identifiserte forbedringsbehov ikke kan iverksettes underveis, skal disse rapporteres til undervisningsleder.

Ressurser

Verktøykasse for studentevaluering


Periodisk emneevaluering

De periodiske evalueringene skal sikre at helheten i hvert emne evalueres jevnlig. Ved SV-fakultetet evalueres emner:

 • Første og andre gang de tilbys
 • Minumum hvert sjette år

Formålet med evalueringen er å gi grunnlag for faglige og strategiske vurderinger av behovet for endringer i emnet eller nedleggelse av emnet.

Sentrale tema for evalueringen

 • Emnebeskrivelsen, hereunder læringsmål
 • Sammenheng mellomplanlagt læringsutbytte, arbeids- og undervisningsformer og vurderingsordninger.
 • Bruk av emnet i emnegrupper og studieprogram
 • Studentenes gjennomføring av emnet
 • Læringsmiljø og infrastruktur knyttet til emnet.

Omfang og metode for evalueringen skal være tilpasset emnet og studentgruppen. Som del av evalueringen skal det innhentes tilbakemeldinger fra studenter og eventuelt ansatte. Verktøykassen for evaluering av studier inneholder eksempler på innhold og metoder for evalueringer.

Rapportering

Den emneansvarlige skal utarbeide en rapport med vurderinger knyttet til behovet for endringer i emnet eller nedleggelse av emnet. Rapporten skal være tilgjengelig for studieprogrammer hvor emnet inngår.

Ressurser

Verktøykasse for studentevaluering

Rapportmal

Rapportmal (engelsk)

Publisert 27. nov. 2012 15:58 - Sist endret 19. sep. 2019 11:19