Periodiske programevalueringer

Her finnes en oversikt over tidligere periodiske programevalueringer.

Periodisk programevaluering omfatter både egenevaluering og ekstern evaluering. Nedenfor finnes en oversikt over når de ulike programmene ved fakultetethar gjennomgått periodisk programevaluering. Periodiske programevalueringer som er foretatt er arkiverte og tiljgengelige på forespørsel til Det samfunnsvitenskapelige fakultetet eller det aktuelle instituttet.

 

Tidspunkt for evaluering Bachelorprogrammer og årsenheter Master- og profesonsprogrammer
2004/05   Profesjonsstudiet i psykologi
2005/06  

Samfunnsøkonomi (2-årig)

Samfunnsøkonomi (5-årig)

Environmental and Development Economics

Peace and Conflict studies

2006/07

Europastudier (EU)

Internasjonale studier

Kultur og kommunikasjon

Offentlig administrasjon og ledelse

Utviklingsstudier

 

2007/08 Sosialantropologi - 2008/1514

Samfunnsgeografi - 2008/1518

Sosialantropologi

Samfunnsgeografi - 2008/1518

Development geography - 2008/1518

ESST: Society, Science and Technology - 2008/10268

Teknologi, innovasjon og kunnskap - 2008/10268

2008/09

Sosiologi - 2008/1518

Statsvitenskap - 2008/22331

Sosiologi - 2008/1518

Statsvitenskap - 2008/22331

2009/10 Samfunnsøkonomi - 2009/18145 Samfunnsøkonomi (5-årig) - 2009/18145

Samfunnsøkonomi (2-årig) -2009/18145

Environmental and Development Economics - 2009/18145

Peace and Conflict studies - 2009/18152

2010/11 Psykologi (årsenhet) - 2010/10708

Psykologi (bachelor) - 2010/10708

Profesjonsstudiet i psykologi - 2010/10708

Psykologi (2- årig) - 2010/10708

2011/12    
2012/13

Europastudier (EU) - 2013/2664

Internasjonale studier - 2013/2664

Kultur og kommunikasjon - 2013/2664

Offentlig administrasjon og ledelse - 2013/2664

Utviklingsstudier - 2013/2664

ESST: Society, Science and Technology - 2008/10268

Teknologi, innovasjon og kunnskap - 2008/10268

2013/14

Sosialantropologi

Samfunnsgeografi

 

Sosialantropologi

Samfunnsgeografi

DEVG

2014/15

 

Sosiologi

PECOS

Sosiologi

 

2016 Psykologi Psykologi
2017/18 Statsvitenskap

Statsvitenskap

OLA

 

 

Publisert 20. feb. 2013 18:21 - Sist endret 15. juni 2018 10:23