Kvalitetssystemet ved Det teologiske fakultet

Kvalitetssystemet skal legge til rette for vurderinger av kvalitet og forslag til forbedringstiltak for utdanningsvirksomheten ved Det teologiske fakultet. Medvirkende er studenter, de vitenskapelige ansatte og administrasjonen, mens oppfølgingsansvaret for resultatene ligger til studiedekan, programledere og emneansvarlige med bistand fra administrasjonen.

Kvalitetssystemet har tre hovedkomponenter: