Årlig programevaluering

Det skal gjennomføres en årlig programevaluering første og andre gang emnet tilbys, deretter jevnlig.

Det kan benyttes deltakerevaluering, inkludert studentmottak og informasjon, oppsummering av gjennomføringsdata og en samlet vurdering.

Det skal rapporteres til Programråd. Rapporten skal være med i grunnlaget for Instituttets Årsrapport til Fakultetet. Rapporten skal gjøres tilgjengelig for studenter, f.eks via det lukkede kommunikasjonssystemet Fronter.
 

Publisert 21. sep. 2010 13:59 - Sist endret 17. aug. 2018 09:14