Periodisk evaluering av emne

Det skal gjennomføres en periodisk evaluering første og andre gang et emne tilbys, deretter hvert 3. år, eller hver 3. gang emnet går, dersom emnet går uregelmessig. Instituttet kan i emnebeskrivelsen fastsette hyppigere evaluering.

Det skal benyttes deltakerevaluering sammen og en oppsummering av gjennomføringsdata til en samlet vurdering. Ansvarlig er Emneansvarlig. Det skal rapporteres til Programråd. Rapporten skal gjøres tilgjengelig for studenter, f.eks via instituttets nettsider.

Instituttet har en plan for gjennomføring. Hvert emne skal ha gjennomgått en periodisk evaluering hvert fjerde år. 

 

Publisert 21. sep. 2010 13:44 - Sist endret 17. aug. 2018 09:13