Periodisk programevaluering

Det skal gjennomføres en periodisk programevaluering minst hvert 4. år.

Programevalueringen omfatter egenvurdering og ekstern evaluering, med anbefaling om programmets videre drift.

Ansvarlig for gjennomføringen av de periodiske programevalueringene er studieleder, som rapporter til programrådet. De periodiske programevalueringene skal deretter publiseres på instituttets nettsider.

Instituttet planlegger å gjennomføre periodiske programevalueringer, med et program pr semester. 
 

 

Publisert 21. sep. 2010 14:13 - Sist endret 17. aug. 2018 09:13