Underveisevaluering

Underveisevaluering skal gjennomføres på alle emner hver gang emnet tilbys.

Formålet med evalueringen er å få tilbakemeldinger om emneinformasjon, undervisnings­aktiviteter og lærings­prosesser og vurdere behovet for justeringer underveis i emnet. Det skal benyttes deltakerevaluering. Mulige former kan være nettskjema, spørreskjema eller gruppeintervju av studenter.

Det stilles ikke krav til rapportering ved underveisevaluering av emner. Dersom identifiserte forbedringsbehov ikke kan iverksettes underveis, skal disse rapporteres til emneeier.

Publisert 21. sep. 2010 13:37 - Sist endret 31. aug. 2020 10:42